ÄKTENSKAPSFÖRORD

Genom ett äktenskapsförord kan aktier bli till enskild egendom. Vi skriver nya äktenskapsförord för 2500 kronor inklusive moms och granskar äktenskapsförord till fast pris. Det fasta priset inkluderar samtal och genomgång med en jurist på distans via dator och telefon.

Aktier enskild egendom
Genom ett äktenskapsförord kan aktier bli till enskild egendom. Gifta makar kan välja att skriva ett äktenskapsförord för att fördela äganderätten till viss egendom mellan varandra. Den egendom som inte är enskild egendom, är gemensamt giftorättsgods. Giftorättsgods ska enligt huvudregeln bli delad lika mellan makarna vid en eventuell bodelning. Bodelning sker vid skilsmässa eller om ena maken avlider.

Om du har frågor eller vill köpa ett äktenskapsförord, är du välkommen att ringa oss på 08-81 66 33 eller mejla till kontakt@digitalajuristerna.se. Vi kan även granska ett befintligt äktenskapsförord och komplettera det vid behov till fastpris. Om du vill beställa en granskning, vänligen skicka avtalet till oss via granskning@digitalajuristerna.se. Därefter återkommer vi med ett fast pris för arbetet.

Nedan kan du läsa mer om äktenskapsförord.