Frågor & svar om Aktieägaravtal

Här har vi svarat på vanliga frågor om aktieägaravtal. Aktieägaravtal är ett vanligt avtal bland delägare i ett företag. I aktieägaravtal kan delägarna reglera förhållandet mellan parterna. Exempelvis bestämmelser om vem som ska bidra med vad, hur nya delägare får ansluta sig, när vinstutdelning ska ske, vad som händer om någon bryter mot avtalet, konkurrensklausul och mycket mer. Avtalet är inte ett offentligt dokument, tillskillnad från bolagsordningen.

Ett skriftligt aktieägaravtal (eller ett kompanjonsavtal för andra bolagsformer) kan vara bra att ha för att undvika framtida konflikter. När det exempelvis går sämre i ett företag kan det uppstå problem mellan delägare om man inte är överens om hur skulder ska bli täckta osv. Vi skriver och granskar aktieägaravtal till fastpris. I priset ingår samtal och genomgång med jurist, eventuella justeringar i samband med genomgången och du får ställa frågor kring ärendet till en jurist.