Frågor & svar om GDPR avtal

Vi har samlat några vanliga frågor och svar om GDPR och GDPR avtal nedan. Vi skriver och granskar även de GDPR avtal som företag behöver till fast pris. GDPR började gälla i Sverige och EU den 25 maj 2018. GDPR är en benämning för Dataskyddsförordningen (på engelska är det kallat för “the General Data Protection Regulation”). Offentliga organ, företag och organisationer måste följa GDPR. Brott mot GDPR kan leda till sanktionsavgifter som kan uppgå till mångmiljonbelopp. Datainspektionen är tillsynsmyndighet gällande GDPR i Sverige.

I och med att GDPR är viktigt för alla företag och relativt omfattande, har vi även skapat en hemsida som enbart är inriktad inom GDPR: www.AvtalGDPR.se. Där finns det mer utförlig information, fler frågor och svar, granskningar från Datainspektionen och andra motsvarande myndigheter i EU m.m.