Information om GDPR avtal för företag och företagare

Vi skriver och granskar GDPR avtal till företag och företagare. Här har vi sammanställt central information om GDPR, eftersom det är ett viktigt område för alla företagare att känna till.

Företag som behandlar personuppgifter och därmed är omfattade av GDPR, ska ha vissa avtal och dokument. Om ett företag blir granskade av IMY (Integritetsskyddsmyndigheten), ligger bevisbördan på företaget att visa att de följer GDPR.

För att företag ska få behandla personuppgifter, måste företaget ha en rättslig grund för behandlingen. Exempelvis avtal, intresseavvägning eller samtycke. Dessutom ska företag ha en integritetspolicy (även kallad dataskyddspolicy) och i vissa fall ett personuppgiftbiträdesavtal. Företag bör också ha rutiner, loggbok och en registerförteckning. Utöver avtal och dokument, finns det ett flertal saker som företag måste göra och tänka på för att följa GDPR.

Behandlingen och lagringen av personuppgifter måste ske i enlighet med GDPR, annars kan företaget få sanktionsavgifter som kan uppgå till miljonbelopp. Ju känsligare personuppgifter, desto högre säkerhet krävs vid behandlingen och lagringen.I och med att det är ett viktigt område för företagare, har vi skapat en hemsida som är inriktad på GDPR. På vår hemsida www.AvtalGDPR.se kan du läsa mer utförlig information om GDPR, granskningar, nyheter m.m.

Skriva GDPR avtal

Vi kan hjälpa dig med att skriva de GDPR avtal och dokument du behöver till ditt företag. Företag behöver olika avtal och dokument enligt GDPR och för att styrka att företaget följer GDPR vid behandlingen av personuppgifter.

Fortsätt läsaSkriva GDPR avtal