Information om Aktieägaravtal

Här hittar du information om aktieägaravtal som kan vara bra att känna till. Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan aktieägare som reglerar förhållandet mellan dem och bolaget. Om företaget har en annan bolagsform än aktiebolag, kan delägare istället upprätta ett kompanjonsavtal. Det är en fördel att upprätta ett sådant avtal, eftersom det kan vara ett sätt att undvika framtida tvister.

I ett aktieägaravtal är det möjligt att reglera det mesta, såvida det inte strider mot gällande lagstiftning. Exempelvis går det att reglera bestämmelser om lön, vinstutdelning, arbetsfördelning, konkurrensklausul, vem som ska tillskjuta kapital vid behov och mycket mer. Det finns många frågor som kan vara bra att diskutera och komma överens om för att upprätta ett aktieägaravtal/kompanjonsavtal. Nedan finns information om avtalet och bra saker att tänka på.

Skriva aktieägaravtal

Delägare i ett aktiebolag kan ingå ett aktieägaravtal med varandra före partnerskapet, men också efter påbörjat samarbete. Genom ett aktieägaravtal kan delägarna avtala om deras rättigheter och skyldigheter som de har i förhållande till aktiebolaget och varandra.

Fortsätt läsa Skriva aktieägaravtal