Information om Allmänna villkor

Vi har sammanställt information om allmänna villkor. Allmänna villkor är ett vanligt avtal som många företag har eller kan behöva. Även fast det inte är ett lagstadgat krav, rekommenderar vi att företag har allmänna villkor. Om inget avtal finns, gäller det som står i lagen. Genom att ha allmänna villkor och andra separata avtal, exempelvis köpekontrakt, går det att undvika onödigt merarbete i framtiden. Om ett företag inte har allmänna villkor, behöver ofta de andra avtalen vara betydligt mer omfattande.

Allmänna villkor bör vara anpassade efter just din verksamhet. När vi skriver allmänna villkor, skräddarsyr vi avtalet efter företagets situation. För företag som säljer B2B och B2C, gäller nämligen olika regler. Köplagen gäller vid B2B och är dispositiv. Det innebär att lagen inte är tvingande och det går att avtala om andra villkor än de som står i köplagen. Exempelvis längre/kortare reklamationstid. Konsumentköplagen gäller vid B2C och är däremot tvingande lagstiftning, vilket innebär att företag inte kan avtala om sämre villkor. Mer information om allmänna villkor kan du läsa nedan.