Information om GDPR avtal

GDPR är ett viktigt område för alla företagare och vi har därför sammanställt viktig information om GDPR avtal och GDPR. Behandlingen och lagringen av personuppgifter måste ske i enlighet med GDPR, annars kan företaget få sanktionsavgifter som kan uppgå till miljonbelopp. Ju känsligare personuppgifter, desto högre säkerhet krävs vid behandlingen och lagringen.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet i Sverige och behandlar bland annat annat GDPR-relaterade frågor. De utför granskningar gällande GDPR hos företag, offentliga organ och organisationer. Vi arbetar mycket med GDPR genom att skriva och granska de avtal och dokument företag behöver ha.

I och med att det är ett viktigt område för företagare, har vi skapat en hemsida som är inriktad på GDPR. På vår hemsida www.AvtalGDPR.se kan du läsa mer utförlig information om GDPR, granskningar, nyheter m.m.

Skriva GDPR avtal

Vi kan hjälpa dig med att skriva de GDPR avtal och dokument du behöver till ditt företag. Företag behöver olika avtal och dokument enligt GDPR och för att styrka att företaget följer GDPR vid behandlingen av personuppgifter.

Fortsätt läsa Skriva GDPR avtal