Information om Konsultavtal

Vill du ha mer information om konsultavtal? Nedan kan du läsa mer om konsulter och konsultavtal. Det finns många företag som anlitar konsulter i olika ärenden och situationer. Ett konsultavtal reglerar förhållandet mellan konsulten och företaget. Ett skriftligt konsultavtal är enklare att bevisa än ett muntligt, vilket innebär att det kan vara bra att ha för att undvika framtida missförstånd.

I konsultavtalet går det att reglera allt från ersättning, när det ska bli utbetalat, vad konsulten ska göra, arbetstid, under hur lång tid konsulten ska arbeta med ärendet och mycket mer. Vi anpassar konsultavtalet efter era överenskommelser och er situation. Vi har alltid en genomgång när juristen går igenom avtalet och det går bra att både konsulten och företaget är med under samtalet. Nedan kan du läsa mer om konsultavtal.