Information om Samarbetsavtal
Vi har sammanställt information om samarbetsavtal som kan vara bra att känna till som företagare. Samarbeten mellan företag är vanligt förekommande och i många fall är det bra att ha ett skriftligt avtal. I ett samarbetsavtal kan parterna reglera förhållandet i samarbetet. Det går bland annat att reglera vilken prestation parterna ska utföra, ersättning, vad som händer om någon bryter mot samarbetet, vad samarbetet går ut på, hur länge det ska gälla och mycket mer.
Vi skriver samarbetsavtal efter den specifika situationen och vad parterna har kommit överens om. En jurist skräddarsyr avtalet enligt era överenskommelser och förklarar sedan innehållet via dator och telefon. Det går bra att parterna i avtalet är med under genomgången, så att ni vet vad ni skriver under. Om något behöver bli justerat eller tillagt, i samband med genomgången, ingår det också i vårt fastpris. Du får även möjlighet att ställa frågor kring ärendet. Nedan kan du läsa mer information om samarbetsavtal.