Nyheter och domar från Högsta domstolen

Här har vi samlat nyheter och domar från Högsta domstolen. I och med att Högsta domstolen är den högsta instansen i Sverige, kan det vara lärorikt att läsa om deras beslut. En förkortning av Högsta domstolen är HD.

Högsta domstolen skapar prejudikat när de dömer i ett mål vilket innebär att det är vägledande inför framtida liknande mål. Praxis är istället ett samlingsbegrepp för vägledande domar, och är en egen rättskälla i Sverige. Därför utgör det en viktig del av juridiken.

Domarna som sitter i Högsta domstolen blir utsedda av regeringen. Benämningen av dessa domare är justitieråd. De skickar först in en ansökan och därefter utser regeringen dem. Dessutom är domarna som sitter i Högsta förvaltningsdomstolen kallade för justitieråd.