GDPR AVTAL OCH INFORMATION TILL FÖRETAG OCH FÖRETAGARE

Som företag och företagare är det viktigt att känna till vad GDPR innebär, om företaget behandlar personuppgifter inom verksamheten.

Gratis GDPR guider till företag och företagare avtaltillföretag

VI SKRIVER GDPR AVTAL OCH INFORMATION TILL FÖRETAG OCH FÖRETAGARE

På vår hemsida har vi samlat om information om GDPR som kan vara bra att känna till som företag och företagare. Dessutom har vi skapat hemsidan www.avtalGDPR.se där du kan lära dig mer om GDPR, som är ett viktigt område för de allra flesta företagen. 

Våra priser är alltid fasta och förbestämda. Allt arbete sker på distans och vi arbetar enbart med att skriva och granska avtal. I våra priser är samtal och genomgång med jurist alltid inkluderat. 

Nedan kan du läsa mer om GDPR, nyheter om GDPR, beslut från IMY, GDPR avtal och dokument till företag m.m.

GDPR INFORMATION TILL FÖRETAG OCH FÖRETAGARE

Som företag och företagare är det viktigt att känna till vad GDPR innebär, om företaget behandlar personuppgifter inom verksamheten. Exempel på vanliga personuppgifter är namn, e-postadress och telefonnummer. Men även användar-ID och profilbilder är personuppgifter, om det går att identifiera en fysisk levande person. 

GDPR är en förkortning för dataskyddsförrodningen och den började att gäla för EU/EES-länderna den 25 maj 2018. GDPR ersatte den tidigare gällande svenska personuppgiftslagen. 

Som företag och företagare är det viktigt att följa GDPR. Brott mot GDPR kan resultera i flera miljoner i sanktionsavgifter. 

prislista avtal till företag fasta priser företagsjurist affärsjurist

GDPR AVTAL TILL FÖRETAG OCH FÖRETAGARE

Enligt GDPR behöver företag som behandlar personuppgifter upprätta vissa avtal och dokument, för att följa GDPR. Exempelvis integritetspolicy (även kallad dataskyddspolicy), personuppgiftsbiträdesavtal, interna rutiner, registerförteckning m.m. Vi skriver och granskar de GDPR avtal och dokument som företag behöver upprätta. Vi har även samlat information om de olika GDPR avtalen ooh dokumenten som är bra att känna till. 

Kontakta jurist online digitala juristerna företagsjurist affärsjurist avtal

GDPR NYHETER SOM BERÖR FÖRETAG OCH FÖRETAGARE

Integritetskyddsmyndiugehetn (IMY) är tillsynsmyndigheten i Sverige när det gäler GDPR relaterade ärenden. Myndigheten ansvarar för att kontrollera att bland annat företag följer GDPR. De utfärdar sanktioner som kan uppgå till flera miljoner kronor till företag som bryter mot GDPR. Det är intressant att följa myndighetens beslut i olika ärenden, eftersom de ligger till grund för framtida ärenden. Andra företag kan läsa sig mycket av andras misstag och det är ett sätt att undvika att begå samma misstag själv. Därför sammanfattar vi intressanta nyheter om GDPR.

Viktiga avtal till företag juridikskola jurist avtaltillföretag

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor på LinkedIn och Instagram. Dessutom sammanfattar vi intressanta nyheter, svarar på frågor och beskriver vanliga juridiska begrepp. Vi har startat dessa juridikskolor för att vi vill lära ut juridik på ett roligt sätt till företagare.

På vår hemsida och Instagram publicerar vi även olika juridiska quiz. Där kan du testa dina juridiska kunskaper inom olika områden, exempelvis avtalsrätt och GDPR.

Viktiga avtal till företag och företagare avtaltillföretag

MER INFORMATION OM GDPR-AVTAL

Om du vill lära dig mer om GDPR och GDPR avtal, vänligen besök vår hemsida: www.AvtalGDPR.se.

BESTÄLL AVTAL / KONTAKTA OSS

Vi besvarar meddelandet och kontaktar dig så snart vi kan.