PRIS KONSULTAVTAL

Köp KONSULTAVTAL till fast pris

PRIS KONSULTAVTAL

Hos oss kan du beställa konsultavtal till fast pris

Vi skriver konsultavtal till fast pris som dessutom inkluderar samtal och genomgång med en jurist. Priset för ett konsultavtal är 6000 kronor exklusive moms. I takt med att samhället har utvecklats, har också digitaliseringen blivit vanligare. Exempelvis är det vanligt att företag signerar avtal digitalt med sina avtalsparter och vill ha digitala avtal i PDF-format. Vi arbetar på distans med att enbart skriva och granska avtal till främst företag och företagare. Våra priser är alltid fasta som du får veta innan du väljer att anlita oss. All kommunikation sker på distans via dator och telefon.

Skriftligt konsultavtal

Ett konsultavtal är en typ av uppdragsavtal som gäller mellan en konsult och uppdragsgivare. Normalt gäller ett konsultavtal för en viss bestämd tid eller under utförandet av ett visst projekt. Det är viktigt att parterna avtalar om exempelvis vem som äger rättigheter till utfört arbete och vad som ska ske vid avtalets upphörande avseende material och dokumentation. Det är också viktigt att avtala om arvode och betalningsvillkor. Dessutom är det bra att avtala om vad som ska ske om någon av parterna vill säga upp avtalet i förtid och vad som ska ske vid avtalsbrott.

Det är vanligt att anlita konsulter idag för diverse uppdrag. Alltifrån tjänster avseende marknadsföring, programmering, kundtjänst m.m. För många företag är det lönsammare att hyra in konsulter än att anställa personal, speciellt när det gäller tillfälliga uppdrag. Men det är viktigt att även i sådana fall upprätta ett skriftligt konsultavtal och reglera uppdragets utförande.

För att beställa ett konsultavtal, kontakta oss så hjälper vi dig. Du når oss via telefon och mejl och våra öppettider är 09.00-20.00 varje dag. Telefonnumret är 08-81 66 33.

Priset nedan anges exkl. moms.

KONSULTAVTAL

6000 SEK

Vi skriver konsultavtal till fast pris. Vårt fasta pris för konsultavtal är 6000 kr exkl. moms. I priset ingår dessutom alla samtal och genomgång med en jurist på distans via telefon och dator. 

GRANSKNING AV KONSULTAVTAL

Om du har ett konsultavtal kan vi granska det till ett fast pris. Fastpriset för ett granskningsarbete beror mycket på avtalets omfattning och utformning, kvalité och hur mycket som eventuellt behöver bli justerat. Vi kan ge dig ett fast pris efter att vi sett avtalet och gjort en bedömning av ärendet. 

FLER AVTAL

Vi på Digitala Juristerna granskar och skriver också andra avtal som företag och företagare kan behöva. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du vill beställa andra typer av avtal och att besöka vår prislista med de vanligaste avtalen vi skriver och granskar. Men om du inte finner avtalet du söker i vår prislista, får du gärna kontakta oss och berätta mer om avtalet du behöver, så hjälper vi dig.