PRIS SAMARBETSAVTAL

BESTÄLL SAMARBETSAVTAL till fast pris

PRIS SAMARBETSAVTAL

Hos oss kan du beställa samarbetsavtal till fast pris

Vårt fast pris för samarbetsavtal är 6000 kr exkl. moms. Det finns många olika situationer och samarbeten för företag, där ett samarbetsavtal kan vara bra att ha. Kort sagt reglerar avtalet förhållandet mellan samarbetspartnerna i ett samarbetsavtal. Exempelvis ekonomisk kompensation, skyldigheterna för parterna, vad syftet med samarbetet är, när det ska upphöra. Dessutom är det bra att avtala om vad som ska ske ifall någon av parterna vill upphöra samarbetet i förtid och vad som sker om någon bryter mot avtalet m.m. 

Skriftligt samarbetsavtal 

Det är vanligt att företag samarbetar med andra företag och ingår både muntliga och skriftliga avtal men andra. Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt avtal, men är betydligt svårare att bevisa. Därav kan det medföra konsekvenser att enbart ha muntliga avtal. Vid samarbeten där ekonomisk kompensation utgår, kan det uppstå onödiga tvister om parterna inte har ett skriftligt avtal och inte heller har avtalat om betalningsvillkoren. Men genom ett skriftligt avtal, kan parterna skriftligen reglera sådana viktiga villkor.

Samarbetsavtal till fast pris 

Vi skriver alla våra avtal till ett fast pris. En jurist skriver avtalet efter just er situation. Vi påbörjar alltid arbetet efter att du har berättat mer om samarbetet och valt att anlita oss för arbetet. När vi skrivit ett första utkast av samarbetsavtalet, kommer du att få gå igenom det på egen hand före den gemensamma genomgången med juristen. Genomgången med juristen sker på distans, via dator och telefon. Om det är något du vill lägga till i avtalet eller få justerat, ordnar juristen det i samband med genomgången. 

Under genomgången går juristen igenom allt avtalsinnehåll, för att du ska förstå vad du skriver under och för att du ska kunna förklara det till avtalsparten eller en tredje part. Dessutom får du möjlighet att ställa frågor kring ärendet. Efter genomgången, skriver juristen klart avtalet och genomför justeringar, om det är något som behöver bli redigerat. Dessutom ingår samtal, genomgång och diskussion kring dina frågor inom ärendet i det fasta priset. 

För att beställa och köpa ett samarbetsavtal, kontakta oss på 08-81 66 33 så hjälper vi dig.

Priset nedan anges exkl. moms.

SAMARBETSAVTAL

6000 SEK

Hos oss kan du beställa samarbetsavtal till ett fast pris. Vårt fasta pris för samarbetsavtal är 6000 SEK exklusive moms. I priset ingår samtal och genomgång med en jurist via dator och telefon. 

GRANSKNING AV SAMARBETSAVTAL

Om du har fått ett samarbetsavtal från någon annan, eller om du själv har skrivit avtalet, kan vi granska det till ett fast pris. Priset för granskningen beror på hur avtalet är utformat och hur mycket som eventuellt behöver bli justerat. Du får ett fast pris för en granskning av ett samarbetsavtal efter att vi fått se avtalet. Du får gärna skicka avtalet till oss och därefter återkommer vi med priset.

FLER AVTAL

Vi på Digitala Juristerna både granskar och skriver även olika typer av avtal till företag och företagare. Du är välkommen att kontakta oss om du vill beställa andra typer av avtal. Hittar du inte avtalet du söker i prislistan, får du kontakta oss och berätta mer.