ÄKTENSKAPSFÖRORD

Vi skriver nya äktenskapsförord för 2000 kr exkl. moms och granskar äktenskapsförord till fast pris. Det fasta priset inkluderar samtal och genomgång med en jurist

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Genom ett äktenskapsförord kan aktier bli till enskild egendom. Gifta makar kan välja att skriva ett äktenskapsförord för att fördela äganderätten till viss egendom mellan varandra. Den egendom som inte är enskild egendom, är gemensamt giftorättsgods.

Gemensamt giftorättsgods ska enligt huvudregeln bli delad lika mellan makarna vid en eventuell bodelning. Bodelning sker vid skilsmässa eller om ena maken avlider.

För att äktenskapsförordet ska vara giltigt, måste det bli signerat och daterat av båda makarna samt registrerat hos Skatteverket. Dessutom är det även möjligt att ingå flera äktenskapsförord. Men då är det viktigt att ange om dessa kompletterar eller ersätter tidigare.

SYFTET MED ÄKTENSKAPSFÖRORD

Syftet med äktenskapsförordet är att makarna ska kunna bestämma att viss egendom inte ska ingå vid en framtida bodelning. Exempelvis kan makar välja att fördela olika typer av egendomar mellan sig, såsom aktier, sommarstuga m.m. 

Om en make äger aktier, och aktierna inte är enskild egendom genom äktenskapsförordet, ska aktierna bli delade mellan makarna vid en bodelning. Detta kan bli förhindrat, genom att göra aktierna till enbart den ena makens enskilda egendom. 

Dessutom är det vanligt att det i ett aktieägaravtal framgår som ett villkor att varje gift delägare är skyldig att göra sina aktier till sin enskilda egendom genom äktenskapsförord.

BESTÄLL ÄKTENSKAPSFÖRORD

Behöver du hjälp med att granska eller upprätta ett avtal? 

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med fasta priser och hjälper dig gärna. Vi skräddarsyr avtalet efter din situation.

Fastpriset inkluderar samtal och genomgång av avtalet med en jurist via dator och telefon samt justeringar av avtalet vid behov i samband med genomgången.

Priset nedan anges exkl. moms.

ÄKTENSKAPSFÖRORD

2000 SEK

Genom att ingå ett äktenskapsförord kan aktier bli till enskild egendom tillhörande enbart ena maken. Egendom som är ena makens enskilda egendom utgör inte giftorättsgods. Det innebär att sådan enskild egendom inte ska ingå vid en framtida bodelning. Bodelning sker vid skilsmässa eller när ena maken avlider.

GRANSKNING AV ÄKTENSKAPSFÖRORD

Om du har ett äktenskapsförord kan vi granska det och justera innehållet vid behov till ett fast pris. Det fasta priset inkluderar även genomgång av avtalet med en jurist via telefon och dator samt samtalen kring ärendet.

FLER AVTAL

Vi skriver olika typer v avtal som företag och företagare kan behöva. De vanligaste avtalen vi skriver finns i vår prislista. Men om du inte hittar avtalet du söker, får du gärna kontakta oss så hjälper vi dig.