UPPDRAGSAVTAL

Hos oss kan du köpa uppdragsavtal för 8000 kr exkl. moms. Vi kan även granska uppdragsavtal till fast pris. Våra fasta priser inkluderar samtal och genomgång med en jurist

Vi skriver och granskar uppdragsavtal till företag och konsulter.

Hos oss kan du köpa uppdragsavtal till fast pris. Det finns olika typer av uppdragsavtal som företag kan ingå med en eller flera parter. Ett uppdragsavtal kan vara exempelvis ett konsultavtal eller ett serviceavtal. Ett uppdragsavtal reglerar uppdraget, dess utförande och förväntade resultat. Dessutom är det bra att avtala om hur länge uppdraget ska pågå och vad som ska ske vid uppdragets slutförande. Exempelvis att material och underlag ska bli återlämnat eller raderat.

SYFTET MED UPPDRAGSAVTAL

Uppdragsavtalet reglerar uppdraget och vad parterna är överens om gällande uppdraget. Ett skriftligt uppdragsavtal är enklare att bevisa och kan minska risken för missförstånd eller tvister mellan parterna. Därför rekommenderar vi alltid skriftliga avtal.

Genom ett skriftligt avtal, kan parterna avtala om vad uppdraget går ut på och hur det ska bli utfört. Exempelvis kan parterna på förhand avtala om priser, sekretess, vem som äger immateriella rättigheter som blir skapade genom uppdraget m.m. 

Det är också möjligt att avtala om vad som ska ske om någon av parterna bryter mot avtalet. Det är vanligt att i sådana fall avtala om ett förbestämt vitesbelopp som ska bli betalat till den skadelidande parten. En vitesklausul kan även bli kombinerad med en rätt till skadestånd utöver vitesbeloppet. 

KÖPA UPPDRAGSAVTAL

Behöver du hjälp med att upprätta eller granska ett avtal? 

Vi på Digitala Juristerna hjälper dig gärna och arbetar enbart med fasta priser. De avtal som vi skriver blir skräddarsydda efter just ditt behov. Hos oss kan du köpa uppdragsavtal till fast pris. Vårt fasta pris för avtalet inkluderar samtal och genomgång av avtalet med en jurist via dator och telefon. Dessutom ingår justeringar av avtalet vid behov i samband med genomgången.

Priset nedan anges exkl. moms.

UPPDRAGSAVTAL

8000 SEK

Uppdragsavtalet innehåller bestämmelser som parterna är överens om avseende uppdraget och dess utförande. Genom detta avtal kan parterna avtala om betalningsvillkor, utförandet, konsekvenser vid avtalsbrott, sekretess, parternas rättigheter och skyldigheter m.m. 

GRANSKNING AV UPPDRAGSAVTAL

Om du har ett avtal kan vi granska det, innan parterna signerar avtalet. Vi granskar avtal till fasta priser. För att ge dig ett fast pris för arbetet, behöver vi först se avtalet för att göra en bedömning. Avtalets omfattning och innehållet i avtalet ligger till grund för prissättningen.  Du får gärna skicka avtalet till oss som du vill få granskat och därefter återkommer vi till dig  med ett fast pris för arbetet.  

FLER AVTAL

Vi skriver olika typer av avtal och dokument som företag och företagare behöver. Exempelvis allmänna villkor, integritetspolicy m.m. I vår prislista kan du se exempel på de vanligaste avtalen vi skriver och granskar. Om du inte hittar avtalet du söker, är du välkommen att kontakta oss och berätta mer om din situation.