VIKTIGA AVTAL TILL FÖRETAG OCH FÖRETAGARE

Nedan kan du läsa mer om viktiga avtal för företag och företagare.

Viktiga avtal till företag och företagare avtaltillföretag

INFORMATION OM VIKTIGA AVTAL TILL FÖRETAG OCH FÖRETAGARE

På vår hemsida har vi samlat om information om viktiga avtal för företag och företagare som kan vara bra att känna till. Dessutom har vi skapat hemsidan www.AvtalGDPR.se där du kan lära dig mer om GDPR, som är ett viktigt område för de allra flesta företagen. 

Våra priser är alltid fasta och förbestämda. Allt arbete sker på distans och vi arbetar enbart med att skriva och granska avtal. I våra priser är samtal och genomgång med jurist alltid inkluderat. 

AKTEÄGARAVTAL MELLAN DELÄGARE I ETT AKTIEBOLAG

Ett aktieägaravtal är ett mellan delägarna i ett aktiebolag. Men vi kan även skriva ett kompanjonsavtal för delägare i andra bolagsformer för samma pris.

AKTEÖVERLÅTELSEAVTAL VID ÖVERLÅTELSE AV AKTIER

Används främst vid försäljning av akter, men även vid överlåtelse av aktier genom gåva. 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER ELLER PRODUKTER

Innehåller de villkor ert företag generellt tillämpar avseende tjänsterna och/eller produkterna som företaget säljer. 

COOKIEPOLICY TILL HEMSIDOR

Webbplatser som lagrar cookies måste enligt svensk lag ha en cookiepolicy, som innehåller information om hur och varför en webbplats behandlar cookies. Det är Post- och telestyrelsen som är tillsynsmyndigheten i Sverige.

FÖRETAGSÖVERLÅTELSEAVTAL

När du ska sälja hela eller delar av ditt bolag, är det bra att ingå ett skriftlig överlåtelseavtal. Exempelvis vid försäljning av ett aktiebolag eller en enskild firma genom inkråmsöverlåtelse. 

GDPR PAKETET MED AVTAL OCH DOKUMENT

GDPR-paketet innehåller följande avtal och dokument som företag behöver enligt GDPR, för att styrka att företaget följer GDPR: Registerförteckning, Interna rutiner, Loggböcker, Dataskyddspolicy, Personuppgiftsbiträdesavtal. 

INTEGRITETSPOLICY

Företag ska ha en integritetspolicy (även kallad dataskyddspolicy) enligt GDPR. Detta dokument innehåller information hur behandlingen av personuppgifterna sker inom förtaget, syftet med behandlingen, lagringstiden m.m. 

Personuppgiftsbiträdesavtal

Reglerar ansvaret kring personuppgifterna mellan företaget och ett underbiträde. Exempelvis ska ett företag ingå detta avtal med sin revisor eller redovisningskonsult, om företaget delar personuppgifter om sina kunder till dessa. 

KONSULTAVTAL

När du ska anlita en konsult till ditt företag, är det bra att ingå ett skriftligt konsultavtal. I avtalet är det möjligt att reglera villkoren för uppdraget, priset per timme och vad som ska ske om uppdraget inte blir utfört på avtalat sätt. 

KÖPEAVTAL

Detta avtal innehåller specifik information om köp av en tjänst, vara eller produkt. Exempelvis information om kunden, vad kunden köper, till vilket pris, leveransdag m.m. Ett köpeavtal bör bli kompletterat med allmänna villkor, såsom allmänna köpevillkor som gäller för alla köp. 

SAMARBETSAVTAL

Parter som ska inleda ett samarbete med varandra bör ingå ett skriftligt avtal med varandra för att undvika framtida tvister. 

SEKRETESSAVTAL

Det är bra att ingå ett sekrtessavtal för att hemlighålla information under en viss tid. Exempelvis ör det vanligt att ingå detta avtal inför förhandlingar eller i samband med möten. 

UPPDRAGSAVTAL

Det finns många olika typer av uppdragsavtal som parter kan ingå med varandra. Exempelvis konsultavtal, serviceavtal, förmedlingsavtal m.fl. 

SKULDEBREV

Skuldebrev är ett avtal som reglerar en skuld och ett lån. I ett skuldebrev ska det framgå information om lånet. Exempelvis överenskommelser om återbetalningsplan, skuldbelopp och vad som sker om betalningen skulle utebli.

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Detta är ett avtal som ingås mellan gifta makar eller blivande makar. Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma om viss egendom ska vara makes enskilda egendom. Enskild egendom ingår inte i en framtida bodelning mellan makarna. 

Öppet alla dagar 09:00 - 20:00

08-81 66 33

Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor på LinkedIn och Instagram. Dessutom sammanfattar vi intressanta nyheter, svarar på frågor och beskriver vanliga juridiska begrepp. Vi har startat dessa juridikskolor för att vi vill lära ut juridik på ett roligt sätt till företagare.

På vår hemsida och Instagram publicerar vi även olika juridiska quiz. Där kan du testa dina juridiska kunskaper inom olika områden, exempelvis avtalsrätt och GDPR.

Viktiga avtal till företag juridikskola jurist avtaltillföretag

MER INFORMATION OM GDPR-AVTAL

Om du vill lära dig mer om GDPR och GDPR avtal, vänligen besök vår hemsida: www.AvtalGDPR.se.

BESTÄLL AVTAL / KONTAKTA OSS

Vi besvarar meddelandet och kontaktar dig så snart vi kan.