SEKRETESSAVTAL

Hos oss kan du köpa sekretessavtal för 4000 kr exkl. moms. Vi granskar även sekretessavtal till fast pris. Våra fasta priser inkluderar alltid samtal och genomgång med en jurist

SEKRETESSAVTAL

Du kan köpa sekretessavtal hos oss, som en jurist skriver specifikt anpassad till din situation. Exempelvis kan ett företag kan ingå ett sekretessavtal med ett annat företag, för att se till att viss information inte blir delad med obehöriga. Detta är vanligt vid förhandlingar, där diskussioner rörande förhandlingarna blir omfattade av sekretess enligt sekretessavtalet. Sekretessavtalet kan även vara bra att ingå med anställda, konsulter eller andra parter som samarbetar med företaget och som har insyn i företags verksamhet. Sekretessavtalet kan gälla för en viss bestämd tid. Exempelvis kan det gälla från och med parternas signering av avtalet och 25 år därefter. Men det kan även gälla för kortare, eller längre tid.

SYFTET MED SEKRETESSAVTAL

Syftet med sekretessavtalet är att parterna inte ska röja information som enligt avtalet är omfattad av sekretess. Parterna ska hålla information som är omfattad av sekretess hemlig och sådan information får inte bli delad till någon annan. Dessutom kan avtalet även bli förenat med ett vitesbelopp som en part ska betala till den andra parten, om sekretessen blir bruten. Men en förutsättning för att få vitet, är att avtalsbrottet måste kunna bli styrkt av den part som kräver vitet och som hävdar att avtalsbrott har inträffat. 

KÖPA SEKRETESSAVTAL

Behöver du hjälp med att upprätta eller granska ett avtal? 

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med fasta priser och hjälper dig gärna. Hos oss kan du köpa sekretessavtal till fast pris, eller beställa en granskning. Vi skräddarsyr avtalet efter din unika situation. För att beställa ett avtal, eller om du har några frågor, kontakta oss så hjälper vi dig. Du når oss på 08-81 66 33 eller kontakt@digitalajuristerna.se. Vi har öppet alla dagar mellan 09.00-20.00.

Priset nedan anges exkl. moms.

SEKRETESSAVTAL

4000 SEK

Vi kan skriva olika typer av avtal utifrån din situation. Hos oss kan du köpa sekretessavtal för 4000 kr exkl. moms. I våra priser ingår alltid samtal med jurist. Dessutom har juristen en genomgång av avtalet och dess innebörd tillsammans med dig, så att du ska förstå vad du skriver under. Justeringar, tillägg eller ändringar i samband med genomgången ingår också i priset. 

GRANSKNING AV SEKRETESSAVTAL

Vi kan granska ett avtal till fast pris. Priset för en granskning beror på hur avtalet är utformat och dess omfattning. När vi har sett avtalet, kan vi ge dig ett fast pris för granskningen. Du kan skicka avtalet till oss via mejl och därefter återkommer vi med en prisoffert på ett fast pris.

FLER AVTAL

Om du har behov av andra avtal, får du gärna kontakta oss och berätta mer om din situation. Vi skriver och granskar olika typer av avtal till företag och företagare. Exempelvis kan vi skriva och granska äktenskapsförord, köpeavtal, GDPR-avtal, samarbetsavtal m.fl.