KONSULTAVTAL

Vi skriver nya konsultavtal för 8000 kr exkl. moms och granskar konsultavtal till fast pris. Det fasta priset inkluderar samtal och genomgång med en jurist

KONSULTAVTAL

Det är viktigt att skriva ett konsultavtal när ett företag hyr in en konsult för att utföra ett uppdrag som pågår under viss tid. Exempelvis är det vanligt att hyra in en person med en viss kompetens för tillfälligt arbete, istället för att anställa personen. I sådana fall är det viktigt att skriva ett konsultavtal, för att reglera parternas rättigheter och skyldigheter till varandra under uppdragstiden. Ett konsultavtal är en typ av uppdragsavtal.

SYFTET MED KONSULTAVTAL

Syftet med konsultavtalet är att parterna ska avtala om uppdragets utförande, avtalstiden och vad som sker vid avtalsbrott. Dessutom är det viktigt att avtala om vem som äger rättigheterna till resultatet av arbetet, priset för uppdragets utförande och gällande villkor för betalning. Det är även bra att avtala om rapportering och vilka villkor som gäller vid förtida avslutande av uppdraget.

Avtalet är till för båda parternas säkerhet och kan leda till att framtida missförstånd och tvister minskar.

BESTÄLL KONSULTAVTAL

Hos oss kan du få hjälp med att skriva ett konsultavtal till fast pris.

Vi på Digitala Juristerna kan hjälpa dig granska och skriva konsultavtal till fast pris och skräddarsyr avtalet efter just era överenskommelser. Vi kan även granska ett avtal som du har fått från en konsult eller ett företag och kompletterar avtalet vid behov. Fastpriset för arbetet inkluderar samtal och genomgång av avtalet med en jurist via dator och telefon samt justeringar av avtalet vid behov i samband med genomgången.

Priset nedan anges exkl. moms.

KONSULTAVTAL

8000 SEK

Avtalet gäller mellan ett företag som anlitar en konsult och konsulten och reglerar villkoren som gäller för uppdraget. Genom avtalet kan parterna avtala om rättigheter och skyldigheter samt det förväntade arbetsresultatet.

GRANSKNING AV KONSULTAVTAL

Om du har ett avtal som du vill få granskat, kan vi hjälpa dig till ett fast pris. Det fasta priset beror på avtalets omfattning och utformning samt hur mycket som eventuellt behöver bli justerat. Därför behöver vi först se avtalet, för att kunna erbjuda dig ett fast pris för ärendet. Du kan skicka avtalet till oss och därefter återkommer vi med en prisoffert. 

FLER AVTAL

Vi skriver även andra typer av avtal till företagare och företag. Genom att kontakta oss kan du berätta mer om avtalen du behöver. Du kan även se vilka avtal vi främst skriver i vår samlade prislista. Om du inte hittar avtalet du söker, är du välkommen att ringa in till oss på 08-81 66 33 eller mejla till kontakt@digitalajuristerna.se.