FLER AVTAL

Vi skriver och granskar avtal till företag och arbetar enbart med fasta priser som inkluderar samtal och genomgång med en jurist

FLER AVTAL TILL FÖRETAG

Priserna nedan anges exkl. moms.

ÄKTENSKAPSFÖRORD

2000 SEK

Gifta makar kan ingå ett äktenskapsförord och avtala om att viss egendom enbart ska utgöra den ena makens enskilda egendom. Exempelvis kan aktier bli undantagna från bodelning, genom att aktierna är ena makens enskilda egendom. Om aktier inte är ena makens enskilda egendom, utgör de makarnas gemensamma giftorättsgods och aktierna ska då som huvudregel bli delade lika mellan makarna vid en eventuell skilsmässa.

SEKRETESSAVTAL

4000 SEK

Ett sekretessavtal innebär att viss information ska vara hemlig och att sådan information inte får bli delad till obehöriga personer. Det är vanligt att ingå ett sekretessavtal vid exempelvis förhandlingar eller inför ett samarbete. Sekretessavtalet kan gälla över viss begränsad tid, eller utan begränsning i tiden.

KÖPEAVTAL

4000 SEK

Ett företag bör ingå ett skriftlig köpeavtal med varje kund. Köpeavtalet ska innehålla information om den köpta varan eller tjänsten, priset, betalningsvillkor och eventuella andra rättigheter och skyldigheter. Ett köpeavtal kan även kompletteras med allmänna villkor, som innehåller mer generella köpevillkor. Då kan köpeavtalet vara kortare formulerat, med hänvisning till fler villkor i de allmänna villkoren.

AVTAL FÖR ÖVERLÅTELSE AV AKTIER

4000 SEK

När en person eller ett företag ska sälja aktier, ska köpare och säljaren av aktierna ingå ett så kallat aktieöverlåtelseavtal. Detta avtal anger vilka aktier som ingår i försäljningen, aktienummer, antal, priset per aktie, tillträdesdagen, eventuella förbehåll m.m. Genom detta avtal, kan parterna styrka att aktierna har blivit överlåtna i enlighet med villkoren i avtalet. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att uppdatera aktieboken.

UPPDRAGSAVTAL

8000 SEK

Ett uppdragsavtal kan bli utformat på många olika sätt, beroende på uppdragets karaktär. Exempelvis kan två företag ingå ett uppdragsavtal med varandra för en viss tid, ett visst projekt eller liknande. Vi skriver olika typer av uppdragsavtal och kommer att skräddarsy avtalet efter just din situation och ditt behov. 

ÖPPET ALLA DAGAR 09:00 - 20:00

08-81 66 33

BESTÄLL AVTAL / GRANSKNING ONLINE

Vi på Digitala Juristerna kan skriva och granska det avtal du behöver. När vi skriver avtal, gör vi det specifikt efter din situation. Om du vill att vi granskar ett avtal kan du skicka det till oss via vår e-post granskning@digitalajuristerna.se. Vi behöver se avtalet för att göra en prisbedömning av arbetets omfattning. Därefter återkommer vi med ett fast pris som inkluderar samtal och genomgång med en jurist via telefon och dator.

STEG 1

Anlita oss

Beställ ett nytt avtal eller en granskning genom att kontakta oss via formuläret nedan eller ringa oss på 08-81 66 33. När du har berättat om situationen, erbjuder vi dig ett fast pris för hela arbetet. Priset inkluderar samtal och genomgång av avtalet med en jurist. Därefter väljer du om vi ska bli anlitade.

STEG 2

Arbetet utförs

Arbetet startar efter att du har bekräftat att du vill anlita oss. En jurist skriver avtalet och kommer att dela det första utkastet med dig när det är klart. Då kan du läsa igenom avtalet och anteckna eventuella kommentarer, som du och juristen tillsammans går igenom vid en inbokad genomgång.

STEG 3

Genomgång

Vid den inbokade tiden, kommer du och juristen att läsa igenom hela avtalet. Du får även möjlighet att ställa frågor kring avtalet. Om du vill, får din avtalspart också delta. I samband med genomgången kommer ni att diskutera ärendet och genomföra eventuella justeringar i avtalet. Därefter blir arbetet slutfört.

KONTAKTA OSS

Vi besvarar ditt meddelande så snart vi kan.