SAMARBETSAVTAL

Hos oss kan du köpa samarbetsavtal för 8000 kr exkl. moms. Du kan även beställa granskning av samarbetsavtal till fast pris. Våra fasta priser inkluderar samtal och genomgång med en jurist

SAMARBETSAVTAL

Hos oss kan du köpa samarbetsavtal och beställa granskning till fast pris. Företag och företagare kan ingå samarbetsavtal med andra företag och personer. Innehållet i ett samarbetsavtal varierar, beroende på vad parterna är överens om. Exempelvis bör ett samarbetsavtal innehålla information om syftet med samarbetet, vad som är förväntat av parterna och hur samarbetet ska gå till. Dessutom är det bra att ange hur länge samarbetet ska pågå och vad som ska ske när samarbetet blir avslutat.

SYFTET MED SAMARBETSAVTAL

Syftet med ett samarbetsavtal är att skriftligen reglera parternas överenskommelser. Det kan minska framtida missförstånd och tvister om sådant som rör samarbetet. Exempelvis är det bra att skriftligen avtala om eventuella betalningsvillkor, fördelning av vinster och förluster mellan parterna och hur samarbetsavtalet ska bli uppsagt. Dessutom är det bra att även avtala om respektive parts rättigheter och skyldigheter som gäller under samarbetets gång och vad som ska ske vid samarbetets upphörande.

KÖPA SAMARBETSAVTAL

Behöver du hjälp med att upprätta eller granska ett samarbetsavtal? 

Hos oss kan du beställa och köpa samarbetsavtal till ett fast pris. Om du har ett samarbetsavtal som du vill få granskat före signering, kan vi granska det åt dig. Dessutom kan vi komplettera avtalet vid behov och föreslå ändringar eller tillägg. Våra fasta priser inkluderar alltid samtal och genomgång med jurist, via telefon och dator.

Priset nedan anges exkl. moms.

SAMARBETSAVTAL

8000 SEK

Vårt fasta pris för ett samarbetsavtal är 6000 kr exkl. moms. En jurist kommer att skriva avtalet specifikt utformat efter samarbetet och kommer att beakta era önskemål om innehållet. Genom ett skriftligt avtal, kan ni känna större trygghet under samarbetets gång.

GRANSKNING AV SAMARBETSAVTAL

Vi kan även granska ett samarbetsavtal till ett fast pris, som inkluderar genomgång av avtalet med en jurist via telefon och dator. Det fasta priset för en granskning av ett avtal, beror på hur avtalet är utformat och hur mycket som eventuellt behöver bli redigerat. När du har visat avtalet för oss, återkommer vi med ett fast pris för arbetet.

FLER AVTAL

Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har behov av flera eller andra typer av avtal. Vi har en prislista här på vår hemsida där du kan se de vanligaste avtalen vi skriver och granskar, men om du inte hittar avtalet du söker kan du kontakta oss. Vi diskuterar då ditt behov närmare och hjälper dig med det avtalet du behöver.