GDPR AVTAL

Vi skriver och granskar GDPR avtal till fasta priser som inkluderar samtal och genomgång med en jurist

GDPR AVTAL

GDPR trädde ikraft den 25 maj 2018 och gäller inom EU. Detta innebär att svenska företag som behandlar personuppgifter, måste följa GPDR vid all behandling av personuppgifter. Behandling sker exempelvis vid insamling eller lagring av en fysisk levande persons personuppgifter. Vanliga personuppgifter är namn, personnummer, adress och telefonnummer. Uppgifter som tillhör ett företag är inte personuppgifter.

Det finns olika avtal och dokument som företag måste ha för att uppfylla kraven i GDPR. Exempelvis behöver företag en dataskyddspolicy, en registerförteckning, olika interna rutiner, loggböcker samt personuppgiftsbiträdesavtal. 

SYFTET MED GDPR AVTAL

GDPR ger privatpersoner större rättigheter att bestämma över sina personuppgifter. Företag måste känna till vilka rättigheter och skyldigheter de har gentemot privatpersoner. Syftet med GDPR avtal och dokument, är att styrka att företaget följer GDPR vid behandlingen av personuppgifterna. Det är avtal och dokument som Datainspektionen kan komma att efterfråga vid en eventuell kontroll.

Genom att upprätta GDPR avtal, kommer företaget även att kunna förmedla till kunderna hur behandlingen av personuppgifterna sker samt varför. I en dataskyddspolicy ska det bland annat framgå vart personuppgifterna blir lagrade, vad syftet med behandlingen är och vart de registrerade personerna kan vända sig för att få mer information. Innehållet i avtalet ska vara skrivet på ett lättförstått språk, för att läsaren ska kunna förstå innehållet och hur behandlingen går till.

Företag är även enligt GDPR skyldiga att informera om att personer kan lämna klagomål på företagets behandling till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndigheten i Sverige.

GDPR dokumentation och avtal

BESTÄLL GDPR AVTAL

Behöver du hjälp med att upprätta eller granska avtal? 

Vi skriver olika typer av GDPR avtal och dokument till fasta priser och kan även granska befintliga dokument. Vid granskningar ingår även justeringar av innehållet vid behov. De avtal som vi skriver blir upprättade efter din verksamhet och hur ni hanterar personuppgifter inom företaget. Våra fasta priser inkluderar samtal och genomgång med en jurist via dator och telefon samt justeringar vid behov i samband med genomgången.

Priserna anges exklusive moms. Moms tillkommer vid betalning (25 %).

Webbplatser som lagrar cookies måste enligt lag ha en cookiepolicy, som innehåller information om hur och varför en webbplats behandlar cookies.

Alla företag som. behandlar personuppgifter ska ha en integritetspolicy enligt GDPR. Detta dokument är även kallat för dataskyddspolicy, personuppgiftspolicy eller sekretesspolicy.

En integritetspolicy innehåller information om bland annat hur och varför företaget behandlar personuppgifter. Dessutom ska den innehålla information om vilka rättigheter de registrerade har, hur länge och vart personuppgifterna blir lagrade samt information om andra rättigheter och skyldigheter som krävs enligt GDPR

Reglerar ansvaret kring personuppgifterna mellan den personuppgiftsansvarige och ett personuppgiftsbiträde. Exempelvis ska ett företag ingå detta avtal med sin  redovisningskonsult eller webbutvecklare, om företaget delar personuppgifter om sina kunder till dessa.

Detta avtal reglerar vad biträdet får göra med personuppgifterna, vilka skyldigheter biträdet har gentemot företaget och hur behandlingen får gå till.

Vi säljer tre olika GDPR-paket. Se tabellerna nedan.

Vi granskar avtal till fasta priser. Prissättningen sker efter att vi sett avtalet och gjort en bedömning av arbetet. Exempelvis beror priset på avtalets omfattning och hur väl det är utformat m.m. Skicka därför avtalet som du vill få granskat till oss. Efter att vi gjort en bedömning, återkommer vi till dig med ett fast pris.

Behöver du andra typer av avtal? Kontakta oss och berätta mer om din situation och ditt behov av avtal. Vi skriver och granskar olika typer av avtal till företag och företagare. Exempelvis kan vi skriva och granska äktenskapsförord, köpeavtal, GDPR-avtal, samarbetsavtal m.fl. 

NOTE: WE ALSO WRITE AND REVIEW AGREEMENTS IN ENGLISH

Våra GDPR-paket

Vi har sammanställt tre olika GDPR-paket som innehåller dokumentation och avtal som krävs enligt lagen och som företag kan använda för att styrka att regelverket efterlevs. Vi skräddarsyr avtalen efter er verksamhet och behandling av personuppgifter. Samtal med jurist och genomgång av avtalen ingår alltid i priset.

Paket 1

15 000 kr

Paket 2

20 000 kr

Paket 3

30 000 kr