GDPR AVTAL

Vi skriver och granskar GDPR avtal till fasta priser som inkluderar samtal och genomgång med en jurist

GDPR AVTAL

GDPR trädde ikraft den 25 maj 2018 och gäller inom EU. Detta innebär att svenska företag som behandlar personuppgifter, måste följa GPDR vid all behandling av personuppgifter. Behandling sker exempelvis vid insamling eller lagring av en fysisk levande persons personuppgifter. Vanliga personuppgifter är namn, personnummer, adress och telefonnummer. Uppgifter som tillhör ett företag är inte personuppgifter.

Det finns olika avtal och dokument som företag måste ha för att uppfylla kraven i GDPR. Exempelvis behöver företag en dataskyddspolicy, en registerförteckning, olika interna rutiner, loggböcker samt personuppgiftsbiträdesavtal. 

SYFTET MED GDPR AVTAL

GDPR ger privatpersoner större rättigheter att bestämma över sina personuppgifter. Företag måste känna till vilka rättigheter och skyldigheter de har gentemot privatpersoner. Syftet med GDPR avtal och dokument, är att styrka att företaget följer GDPR vid behandlingen av personuppgifterna. Det är avtal och dokument som Datainspektionen kan komma att efterfråga vid en eventuell kontroll.

Genom att upprätta GDPR avtal, kommer företaget även att kunna förmedla till kunderna hur behandlingen av personuppgifterna sker samt varför. I en dataskyddspolicy ska det bland annat framgå vart personuppgifterna blir lagrade, vad syftet med behandlingen är och vart de registrerade personerna kan vända sig för att få mer information. Innehållet i avtalet ska vara skrivet på ett lättförstått språk, för att läsaren ska kunna förstå innehållet och hur behandlingen går till.

Företag är även enligt GDPR skyldiga att informera om att personer kan lämna klagomål på företagets behandling till Datainspektionen, som är tillsynsmyndigheten i Sverige.

BESTÄLL GDPR AVTAL

Behöver du hjälp med att upprätta eller granska avtal? 

Vi skriver olika typer av GDPR avtal och dokument till fasta priser och kan även granska befintliga dokument. Vid granskningar ingår även justeringar av innehållet vid behov. De avtal som vi skriver blir upprättade efter din verksamhet och hur ni hanterar personuppgifter inom företaget. Våra fasta priser inkluderar samtal och genomgång med en jurist via dator och telefon samt justeringar vid behov i samband med genomgången.

Priset nedan anges exkl. moms.

Integritetspolicy

6000 SEK

En Integritetspolicy (även kallad dataskyddspolicy) innehåller information om hur företaget behandlar personuppgifter och för vilka ändamål. Det ska även framgå information om lagringsplatser, underbiträden, lagringstid, registrerade personers rättigheter, information om den ansvarige och mycket mer. 

PERSONUPPGIFTS-BITRÄDESAVTAL

6000 SEK

Företag behöver i vissa fall dela personuppgifter som företaget är ansvarigt över till någon annan. Exempelvis en hosting-leverantör, redovisningskonsult, ekonomisystem eller någon annan. Enligt GDPR måste företaget ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal med den parten, innan personuppgifterna blir delade. Syftet med avtalet är att säkerställa att mottagaren behandlar personuppgifterna för företagets räkning och i enlighet med den företagets instruktioner samt GDPR.

GDPR-PAKETET

15 000 SEK

Vårt GDPR-paket innehåller de avtal företag behöver för att styrka att företaget följer GDPR. I paketet ingår dataskyddspolicy, registerförteckning, interna rutiner för: gallring, incidenter, registrerades rättigheter, loggböcker för gallring och incidenter samt personuppgiftsbiträdesavtal.

GRANSKNING AV GDPR AVTAL

Vi granskar avtal till fasta priser. Prissättningen sker efter att vi sett avtalet och gjort en bedömning av arbetet. Exempelvis beror priset på avtalets omfattning och hur väl det är utformat m.m. Skicka därför avtalet som du vill få granskat till oss. Efter att vi gjort en bedömning, återkommer vi till dig med ett fast pris.

FLER AVTAL

Behöver du andra typer av avtal? Kontakta oss och berätta mer om din situation och ditt behov av avtal. Vi skriver och granskar olika typer av avtal till företag och företagare. Exempelvis kan vi skriva och granska äktenskapsförord, köpeavtal, GDPR-avtal, samarbetsavtal m.fl. 

INFORMATION OM
GDPR AVTAL

Företagare måste se till att företaget följer GDPR vid all behandling av personuppgifter. Det är många som har frågor om GDPR och de olika avtalen som företag behöver. Vi har svarat på vanliga frågor om GDPR avtal och publicerat våra svar. Genom att läsa dessa frågor och svar, kan du lära dig mer om GDPR, avtalen och dokumenten som företag behöver.

Vi har även sammanfattat information om GDPR avtal som är bra för företagare att känna till. Det är helt kostnadsfritt att ta del av informationen och att lära sig mer om juridiken inom området. Det är företaget son ansvarar för att följa lagen och alla bestämmelser i GDPR. Dessutom är det viktigt att kunna besvara frågor om GDPR från registrerade personer.