KÖPEAVTAL

Vi skriver ett nytt köpeavtal för 4000 kr exkl. moms och kan granska ett köpeavtal till fast pris. Det fasta priset inkluderar samtal och genomgång med en jurist

Vi granskar och skriver olika typer av köpeavtal till företag

Det är viktigt att skriva ett köpeavtal, som binder säljaren och köparen vid försäljning av tjänster eller produkter. I köpeavtalet ska det framgå specifika uppgifter om köpet. Exempelvis tjänsten eller produktens art, priset, leveransvillkor, information om eventuella garantier och mycket mer. Dessutom bör det framgå villkor om köparens besiktning av tjänstens resultat eller varans skick. Avtal om köp kan vara muntliga och skriftliga, men det är enklare att bevisa skriftliga avtal.

SYFTET MED KÖPEAVTAL

Genom att skriva och ingå ett köpeavtal, fungerar det som ett bevis som styrker köpet. Det kan ha olika syften, beroende på vad parterna vill uppnå med köpeavtalet. Enligt svensk lag blir vissa typer av köp och överlåtelser giltiga enbart genom skriftliga avtal. Exempelvis gäller detta överlåtelse av fastigheter. Vi arbetar med att granska och skriva olika köpeavtal. Exempelvis för försäljning av bil, fastighet, tjänster m.m. Företag som säljer tjänster eller produkter kan också behöva komplettera köpeavtalet med allmänna villkor. Här kan du läsa mer om allmänna villkor.

BESTÄLL KÖPEAVTAL

Behöver du hjälp med att granska eller skriva ett köpeavtal? 

Priset för våra avtal och vårt arbete är alltid fast och du får alltid veta priset innan vi påbörjar något arbete. I priset ingår även samtal och genomgång av avtalet med en jurist. Den gemensamma genomgången sker på distans, via dator och telefon vilket är smidigt för alla parter. Avtalet som du beställer kommer att bli skräddarsytt efter just din situation och med de överenskommelser du och avtalsparten vill ska framgå i avtalet. Om du har ett köpeavtal som du vill få granskat, kan vi också göra det till ett fast pris som inkluderar eventuella kompletteringar och justeringar av avtalet och dess innehåll vid behov.

Priset nedan anges exkl. moms. Moms tillkommer vid betalning.

KÖPEAVTAL

4000 SEK

Fastpriset för ett köpeavtal som vi skriver är 4000 kr exkl. moms. I priset ingår en gemensam genomgång av avtalet med juristen via dator och telefon samt samtalen kring ärendet. 

GRANSKNING AV KÖPEAVTAL

Vi granskar köpeavtal till fasta priser. Prissättningen sker efter att vi sett avtalet och gjort en bedömning av arbetet. Exempelvis beror priset på avtalets omfattning och hur väl det är utformat m.m. Därför behöver vi först se avtalet och du får gärna skicka det till oss. När vi har gjort en bedömning, hör vi av oss till dig med ett fastpris för arbetet.

FLER AVTAL

Ifall du behöver andra typer av avtal, är du välkommen att kontakta oss och berätta mer om vad du behöver. Vi på Digitala Juristerna skriver och granskar olika typer av avtal till företag och företagare. Exempelvis kan vi skriva och granska samarbetsavtal, allmänna villkor och GDPR-avtal till företag.