PRISLISTA

Vi skriver och granskar avtal enligt vår prislista med fasta priser. Dessutom ingår samtal och genomgång med en jurist i priset

PRISLISTA - AVTAL FÖR FÖRETAG

Vi skräddarsyr avtalet som du beställer efter just ditt behov. Du kan skicka ett meddelande till oss via formuläret nedan eller ringa oss på 08-81 66 33 för att göra en beställning. Om du söker ett avtal som inte finns i vår prislista, får du gärna kontakta oss så hjälper vi dig.

Priserna nedan anges exklusive moms.
Moms tillkommer vid betalning (25 %).

Ett Aktieägaravtal är ett mellan delägarna i ett aktiebolag. Men vi kan även skriva ett Kompanjonsavtal för delägare i andra bolagsformer för samma pris.  Mer information.

Används främst vid försäljning av akter, men även vid överlåtelse av aktier genom gåva. Mer information.

Innehåller de villkor ert företag generellt tillämpar avseende tjänsterna och/eller produkterna som företaget säljer. Mer information.

GDPR-paketet innehåller följande avtal och dokument som företag behöver enligt GDPR, för att styrka att företaget följer GDPR: Registerförteckning, Interna rutiner, Loggböcker, Dataskyddspolicy, Personuppgiftsbiträdesavtal. Mer information.

Detta avtal innehåller specifik information om köp av en tjänst, vara eller produkt. Mer information.

Företag ska ha en dataskyddspolicy enligt GDPR. Detta dokument beskriver hur behandlingen personuppgifterna sker inom förtaget, syftet med behandlingen, lagringstiden m.m. Mer information.

Reglerar ansvaret kring personuppgifterna mellan företaget och ett underbiträde. Exempelvis ska ett företag ingå detta avtal med sin revisor eller redovisningskonsult, om företaget delar personuppgifter om sina kunder till dessa. Mer information.

Avtal mellan parter som ska inleda ett samarbete med varandra. Mer information.

För att hemlighålla information under en viss tid. Mer information.

Exempelvis konsultavtal, serviceavtal, förmedlingsavtal m.fl. Mer information.

Makar kan göra aktier till enbart ena makens enskilda egendom genom att ingå ett äktenskapsförord med varandra. Mer information.

BESTÄLL AVTAL / GRANSKNING

Vi kommer att besvara ditt meddelande och kontakta dig inom 24 timmar.

  STEG 1

  Anlita oss

  Beställ ett nytt avtal eller en granskning genom att kontakta oss via formuläret ovan eller ringa oss på 08-81 66 33. När du har berättat om situationen, erbjuder vi dig ett fast pris för hela arbetet. Priset inkluderar samtal och genomgång av avtalet med en jurist. Därefter väljer du om vi ska bli anlitade.

  STEG 2

  Arbetet utförs

  Arbetet startar efter att du har bekräftat att du vill anlita oss. En jurist skriver avtalet och kommer att dela det första utkastet med dig när det är klart. Då kan du läsa igenom avtalet och anteckna eventuella kommentarer, som du och juristen tillsammans går igenom vid en inbokad genomgång.

  STEG 3

  Genomgång

  Vid den inbokade tiden, kommer du och juristen att läsa igenom hela avtalet. Du får även möjlighet att ställa frågor kring avtalet. Om du vill, får din avtalspart också delta. I samband med genomgången kommer ni att diskutera ärendet och genomföra eventuella justeringar i avtalet. Därefter blir arbetet slutfört.