Prislista

Beställ avtal till fasta priser

Du kan skicka ett meddelande till oss via formuläret nedan eller ringa oss på 08-81 66 33 för att beställa avtal eller granskning.

prislista avtal till företag fasta priser företagsjurist affärsjurist
Fast pris avtal prislista jurist online digitala juriserna

Avtal till företag och företagare

Här kan du se våra fasta priser för de vanligaste avtalen vi skriver. Vi skräddarsyr avtalet som du beställer efter just ditt behov. Samtal med jurist och genomgång av avtalet via dator och telefon ingår alltid i priset. Om du inte hittar avtalet du behöver i prislistan, är du välkommen att kontakta oss.

Priserna anges exklusive moms. Moms tillkommer vid betalning (25 %).

Ett Aktieägaravtal är ett mellan delägarna i ett aktiebolag. Men vi kan även skriva ett Kompanjonsavtal för delägare i andra bolagsformer för samma pris.  Mer information.

Används främst vid försäljning av akter, men även vid överlåtelse av aktier genom gåva. Mer information.

”Allmänna villkor” innehåller de villkor ert företag generellt tillämpar avseende tjänsterna och/eller produkterna som företaget säljer till kunder i egenskap av konsumenter och/eller näringsidkare.

Vi skriver allmänna villkor för e-handel, vid försäljning av kurser eller andra tjänster etc.

Vi skriver även användarvillkor till appar.

  Mer information.

Webbplatser som lagrar cookies måste enligt lag ha en cookiepolicy, som innehåller information om hur och varför en webbplats behandlar cookies.

När du ska sälja hela eller delar av ditt bolag.

Vi säljer tre olika GDPR-paket. Se tabellerna nedan.

Alla företag som. behandlar personuppgifter ska ha en integritetspolicy enligt GDPR. Detta dokument är även kallat för dataskyddspolicy, personuppgiftspolicy eller sekretesspolicy.

En integritetspolicy innehåller information om bland annat hur och varför företaget behandlar personuppgifter. Dessutom ska den innehålla information om vilka rättigheter de registrerade har, hur länge och vart personuppgifterna blir lagrade samt information om andra rättigheter och skyldigheter som krävs enligt GDPR

Reglerar ansvaret kring personuppgifterna mellan den personuppgiftsansvarige och ett personuppgiftsbiträde. Exempelvis ska ett företag ingå detta avtal med sin  redovisningskonsult eller webbutvecklare, om företaget delar personuppgifter om sina kunder till dessa.

Detta avtal reglerar vad biträdet får göra med personuppgifterna, vilka skyldigheter biträdet har gentemot företaget och hur behandlingen får gå till.

När du ska anlita en konsult till ditt företag.

Avtal mellan parter som ska inleda ett samarbete med varandra. Mer information.

För att hemlighålla information under en viss tid. Mer information.

Exempelvis konsultavtal, serviceavtal, förmedlingsavtal m.fl. Mer information.

Avtal som reglerar en skuld.

NOTE: WE ALSO WRITE AND REVIEW AGREEMENTS IN ENGLISH

Våra GDPR-paket

Vi har sammanställt tre olika GDPR-paket som innehåller dokumentation och avtal som krävs enligt lagen och som företag kan använda för att styrka att regelverket efterlevs. Vi skräddarsyr avtalen efter er verksamhet och behandling av personuppgifter. Samtal med jurist och genomgång av avtalen ingår alltid i priset.

Paket 1

15 000 kr

Paket 2

20 000 kr

Paket 3

30 000 kr

Öppet Mån-Sön 09:00 - 20:00

08-81 66 33

Beställ avtal / granskning

Vi besvarar meddelandet och kontaktar dig så snart vi kan.