ALLMÄNNA VILLKOR

Här kan du beställa allmänna villkor till företag. Vi skriver nya allmänna villkor för 8000 kr exkl. moms och granskar allmänna villkor till fast pris. Det fasta priset inkluderar samtal och genomgång med en jurist

ALLMÄNNA VILLKOR

Hos oss kan du beställa allmänna villkor till företag. Allmänna villkor är ett viktigt avtal, som binder företaget och kunden vid köp av företagets tjänster och/eller produkter. I detta avtal ska det framgå generella bestämmelser som gäller för köpet. Exempelvis bestämmelser om ångerrätt, villkor för leverans och betalning, företagets rättigheter och skyldigheter och mycket mer. Dessutom är det möjligt att reglera andra rättigheter och skyldigheter i villkoren. Exempelvis avseende regler om eventuell avbokning. Det är också möjligt att göra en hänvisning till företagets dataskyddspolicy, där köparen kan läsa om behandlingen av dennes personuppgifter.

SYFTET MED ALLMÄNNA VILLKOR

Genom att upprätta de allmänna villkoren kan företaget bifoga detta avtal till ett kortare köpeavtal, som kunden ingår med företaget. Dessutom är det positivt om de allmänna köpevillkoren finns publicerade på företagets webbplats. Avtalet ska även framgå i samband med köp vid en webbshop. 

Det finns olika typer av allmänna villkor. Exempelvis kan företag behöva upprätta allmänna köpevillkor, leveransvillkor, användarvillkor, medlemsvillkor m.fl. Appar och webbplatser med inlogg och medlemskap kan dessutom behöva allmänna användarvillkor, för att reglera vad en användare får och inte får göra. Vi kan hjälpa dig skriva eller granska de allmänna villkoren ditt företag behöver.

HÄR KAN DU BESTÄLLA ALLMÄNNA VILLKOR TILL FÖRETAG

Behöver du hjälp med att upprätta eller granska ett avtal? 

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med fasta priser och hjälper dig gärna. Vi skräddarsyr avtalet efter företagets verksamhet. Exempelvis vid försäljning av tjänster eller produkter, mot kunder i egenskap av konsumenter eller andra företag osv. Fastpriset för avtalet inkluderar samtal och genomgång av avtalet med en jurist via dator och telefon samt justeringar av avtalet vid behov i samband med genomgången.

Priset nedan anges exkl. moms.

ALLMÄNNA VILLKOR

8000 SEK

Allmänna villkor är ett avtal som anger de generella villkor som gäller vid köp av företagets tjänster eller produkter. Genom att ha detta avtal, kan det ingå som en bilaga till ett kortare formulerat köpeavtal som företaget ingår med kunden. Köpeavtalet innehåller specifika villkor om köpet, och de allmänna villkoren innehåller mer generella villkor.

GRANSKNING AV ALLMÄNNA VILLKOR

Vi granskar avtal till fasta priser. Prissättningen sker efter att vi sett avtalet och gjort en bedömning av arbetet. Exempelvis beror priset på avtalets omfattning och hur väl det är utformat m.m. Skicka därför avtalet som du vill få granskat till oss. Efter att vi gjort en bedömning, erbjuder vi dig ett fast pris.

FLER AVTAL

Behöver du andra typer av avtal? Kontakta oss och berätta mer om din situation och ditt behov av avtal. Vi skriver och granskar olika typer av avtal till företag och företagare. Exempelvis kan vi skriva och granska äktenskapsförord, GDPR-avtal, samarbetsavtal m.fl.