Fakta och vanliga frågor om GDPR

Vi har samlat fakta och vanliga frågor om GDPR (dataskyddsförordningen) som kan vara bra att känna till som företagare. GDPR började gälla i EU och EES-länderna den 25 maj 2018 och i Sverige ersatte GDPR personuppgiftslagen. Det är ett relativt omfattande regelverk som berör de företag, organisationer och offentliga organ som behandlar personuppgifter.

Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, men även sådana som går att koppla till en person genom en bakvägsidentifikation. Dessutom skiljer GDPR på känsliga, integritetskänsliga och vanliga personuppgifter, vilket är bra att känna till. Det finns flera saker som företag måste hålla reda på samt göra för att följa regelverket. Exempelvis måste företag ha en rättslig grund för att behandla personuppgifter, ha vissa avtal och dokument och följa dataskyddsprinciperna m.m.