Samtycke får inte vara passivt eller ofrivilligt

  • GDPR
  • 2 min. läsning

Ett inhämtat samtycke får inte vara passivt eller ofrivilligt. Om ett företag exempelvis har ett kontaktformulär på sin hemsida med en förkyssad ruta för inhämtande av samtycke, är det inte ett giltigt samtycke. Vid sådana fall är det ett passivt samtycke, vilket inte är tillåtet enligt tillämpliga regler.

En samtyckesruta måste alltid bli aktivt ikryssad av personen i fråga som lämnar sitt samtycke. Dessutom måste samtycket vara frivilligt lämnat. Detta innebär bland annat att det inte får utgöra ett krav att lämna samtycke för att få använda en tjänst. En person får inte heller drabbas av några negativa konsekvenser av att inte lämna sitt samtycke.

Samtycke får inte vara passivt eller ofrivilligt

Samtycke är en relativt vanlig rättslig grund att stödja en behandling av personuppgifter på. Men samtycke är inte alltid en lämplig rättslig grund att använda för behandling av personuppgifter. Därför är det bra att analysera om någon annan rättslig grund är bättre. Exempelvis den rättsliga grunden ”Avtal” eller ”Intresseavvägning”.

Vid ojämlika maktförhållande är det inte lämpligt att använda samtycke som den rättslig grunden. Detta beror på att det kan vara svårt att bevisa att samtycket är frivilligt lämnat. Därför är det olämpligt för en arbetsgivare att behandla personuppgifter tillhörande sina anställda med stöd i samtycke som rättslig grund.

Inhämta samtycke på korrekt sätt enligt GDPR

Det är viktigt att inhämta samtycket på ett korrekt sätt. Den registrerade ska också ha rätt att återkalla sitt lämnade samtycke. Det ska vara lika enkelt att återkalla samtycket, som det var att ge samtycket. Ett samtycke är ogiltigt om det är för svårt att återkalla det.

Företag behöver också kunna bevisa att de har inhämtat ett giltigt samtycke. Därför är det bra att dokumentera det. Till exempel informationen som företaget tillhandahållit till den registrerade i samband med inhämtande av samtycket, samt när och hur företaget inhämtade samtycket.