Vilken lag reglerar konsultavtal?

Företag anlitar ofta konsulter och det är då bra att ingå skriftliga avtal, men det finns ingen specifik lag som reglerar konsultavtal. Istället är det parternas överenskommelser som styr avtalet. Detta skiljer sig från exempelvis ett anställningsavtal, då lagen om anställningsskydd reglerar anställningsavtal m.m.

Här kan du läsa mer om skillnaden mellan en konsult och anställd.

Ett konsultavtal kan vara skriftligt eller muntligt. Muntliga och skriftliga avtal är lika giltiga, men eftersom skriftliga avtal är enklare att bevisa, rekommenderar vi att parterna ska ingå skriftliga avtal.

Här kan du läsa vad som är bra att reglera i ett konsultavtal.

Lag som reglerar konsultavtal

En konsult är en fristående aktör, en person eller företag, som är självständig i förhållande till uppdragsgivaren. Ofta har konsulten ett eget företag, som ingår avtal med uppdragsgivarens företag. Uppdragsgivaren och konsultbolaget ingår då ett konsultavtal med varandra. Parterna har stor avtalsfrihet och kan bestämma över det mesta. Avtalslagen och dess bestämmelser gäller för konsultavtalet. Exempelvis får ett villkor inte vara oskäligt eller på annat sätt strida mot bestämmelser i avtalslagen.

Köplagens bestämmelser gäller för köp av lös egendom mellan två företag eller två personer. Även om köplagen inte direkt reglerar köp av tjänst mellan två företag, kan köpalgens bestämmelser vara vägledande.

Även domar från exempelvis Högsta domstolen kan vara vägledande avseende innehåll i konsultavtal m.m.

Här kan du läsa mer om bra saker att tänka på när företag anlitar en konsult.