AKTIEÄGARAVTAL

Vi skriver ett nytt aktieägaravtal för 8000 kr exkl. moms och granskar aktieägaravtal mellan delägare till fast pris. Det fasta priset inkluderar samtal och genomgång med en jurist

AKTIEÄGARAVTAL

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägare i aktiebolag. Det är inte ett offentligt dokument, som exempelvis bolagsordningen (registreras hos Bolagsverket). Aktieägaravtalet är internt och ska inte bli offentligt publicerat eller registrerat. 

SYFTET MED ETT AKTIEÄGARAVTAL

I ett aktieägaravtal kan delägare avtala om sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra samt aktiebolaget. Det är viktigt att delägare är överens om hur vissa situationer ska bli hanterade och om eventuella konsekvenser vid avtalsbrott.

Syftet med avtalet är att på förhand reglera hur olika situationer ska bli hanterade mellan delägarna och vad delägarna i övrigt är överens om.

Genom att ingå denna typen av avtal, kan framtida missförstånd och eventuella tvister mellan delägare bli förhindrade.

BESTÄLL AKTIEÄGARAVTAL

Behöver du hjälp med att upprätta eller granska ett avtal? 

Vi arbetar enbart med fasta priser och hjälper dig gärna. Vi skräddarsyr avtalet efter just ditt behov och enligt de överenskommelser som ni är överens om. Våra fasta priser inkluderar alltid samtal och genomgång av avtalet med en jurist via dator och telefon. I priset ingår även eventuella justeringar av avtalet i samband med genomgången.

Priset nedan anges exkl. moms.

AKTIEÄGARAVTAL

8000 SEK

Ett aktieägaravtal är ett avtal som delägare i ett aktiebolag kan ingå med varandra. I detta avtal är det möjligt att reglera delägarnas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra och aktiebolaget. Dessutom kan parterna avtala om vad som ska ske vid eventuella avtalsbrott.

GRANSKNING AV AKTIEÄGARAVTAL

Priset för en avtalsgranskning varierar, beroende på avtalets utformning och omfattning. Vi behöver först se avtalet för att göra en prisbedömning av arbetets omfattning. Därefter återkommer vi med ett fast pris som inkluderar samtal och genomgång med en jurist via telefon och dator.

FLER AVTAL

Vi skriver flera olika av avtal till företagare och företag. Exempelvis kan vi skriva och granska äktenskapsförord, köpeavtal, GDPR-avtal, samarbetsavtal m.fl. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.