AFFÄRSJURIDIK FÖR FÖRETAG OCH FÖRETAGARE

Nedan kan du läsa mer om avtalsrätt, bolagsrätt och köprätt som också är centrala områden inom företagande.

GDPR avtal till företag och verksamheter

INFORMATION OM AFFÄRSJURIDIK TILL FÖRETAG OCH FÖRETAGARE

På vår hemsida har vi samlat om information om affärsjuridik som kan vara bra att känna till som företag och företagare. Dessutom har vi skapat hemsidan www.avtalGDPR.se där du kan lära dig mer om GDPR, som är ett viktigt område för de allra flesta företagen. 

Våra priser är alltid fasta och förbestämda. Allt arbete sker på distans och vi arbetar enbart med att skriva och granska avtal. I våra priser är samtal och genomgång med jurist alltid inkluderat. 

Nedan kan du läsa mer om avtalsrätt, bolagsrätt och köprätt som också är centrala områden inom företagande.

INFORMATION OM AVTALSRÄTT TILL FÖRETAG OCH FÖRETAGARE

Företag och företagare ingår dagligen olika typer av avtal med olika personer. Exempelvis köpeavtal, uppdragsavtal, samarbetsavtal, konsultavtal m.m. Vi har samlat information om avtalsrätt som är bra för alla att känna till, särskilt företagare.

Gratis GDPR guider till företag och företagare avtaltillföretag

INFORMATION OM BOLAGSRÄTT TILL FÖRETAG OCH FÖRETAGARE

Bolagsrätt berör alla typer av företag och det finns många lagar att ta hänsyn till. Exempelvis gäller aktiebolagslagen för aktiebolag men inte för handelsbolag. Istället gäller lagen om handelsbolag och enkla bolag för den typen av bolagsformer. 

INFORMATION OM KÖPRÄTT TILL FÖRETAG OCH FÖRETAGARE

När ett företag säljer till en konsument, gäller konsumentköplagen. Reglerna i konsumentköplagen är tvingande lagar, vilket innebär att det inte är möjligt att avtala om sämre villkor än de som framgår i lagen. Vid distansförsäljning gäller även 14 dagar ångerrätt enligt lagen och det finns ett så kallat skriftlighetskrav för avtal som ingås per telefon. 

När ett företag säljer sina tjänster eller produkter till ett annat företag, gäller istället köplagen som inte är en tvingande lagstiftning. 

Det finns mycket olika lagar att hålla koll på inom köprättens område och du kan läsa mer om detta område här på hemsidan.

prislista avtal till företag fasta priser företagsjurist affärsjurist

HD DOMAR OCH NYHETER SOM ÄR BRA FÖR FÖRETAGARE ATT KÄNNA TILL

HD står för Högsta Domstolen och genom HD domar, blir nya vägledande domar skapade. Dessa HD domar är viktiga att beakta, eftersom de ofta ligger till grund för bedömningen av framtida liknande fall. Vi skriver om intressanta nyheter och domar som är bra att känna till.

Beställ granskning av avtal som en jurist kan förklara och justera

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor på LinkedIn och Instagram. Dessutom sammanfattar vi intressanta nyheter, svarar på frågor och beskriver vanliga juridiska begrepp. Vi har startat dessa juridikskolor för att vi vill lära ut juridik på ett roligt sätt till företagare.

På vår hemsida och Instagram publicerar vi även olika juridiska quiz. Där kan du testa dina juridiska kunskaper inom olika områden, exempelvis avtalsrätt och GDPR.

MER INFORMATION OM GDPR AVTAL

Om du vill lära dig mer om GDPR och GDPR avtal, vänligen besök vår hemsida: www.AvtalGDPR.se.

BESTÄLL AVTAL / KONTAKTA OSS

Vi besvarar meddelandet och kontaktar dig så snart vi kan.