AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Hos oss kan du köpa akiteöverlåtelseavtal för 4000 kr exkl. moms. Vi kan även granska aktieöverlåtelseavtal till fast pris. Våra fasta priser inkluderar samtal och genomgång med en jurist

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

När en aktieägare eller ett aktiebolag ska sälja aktier, ska parterna ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Avtalet är en form av köpeavtal och fungerar som ett bevis för att aktierna har blivit sålda. Dessutom är det viktigt att uppdatera aktiebolagets aktiebok och föra in den nye aktieägaren i aktieboken som ägare till aktierna.

SYFTET MED AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Syftet med detta avtal är att skriftligen genomföra överlåtelsen av aktierna.  I avtalet ska exempelvis priset per aktie framgå och vilka aktienummer som blivit överlåtna. Dessutom ska det framgå om aktierna är knutna till något förbehåll enligt aktiebolagets bolagsordning. Vanliga förbehåll är exempelvis förköpsförbehåll eller hembudsförbehåll.

Utöver detta kan även ytterligare klausuler och förbehåll framgå av överlåtelseavtalet. Avtalet kan även bli kompletterat med ett aktiebrev, som fungerar som ett kvitto på överlåtelsen och aktiebrevet ska bli överlämnat till den nya aktieägaren, signerat av styrelseordföranden.

KÖPA AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Behöver du hjälp med att upprätta eller granska ett avtal? 

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med fasta priser och hjälper dig gärna. Hos oss kan du köpa aktieöverlåtelseavtal till fast pris. Vi skräddarsyr avtalet efter företagets verksamhet. Exempelvis vid försäljning av tjänster eller produkter, mot kunder i egenskap av konsumenter eller andra företag osv.  Fastpriset för avtalet inkluderar samtal och genomgång av avtalet med en jurist via dator och telefon samt justeringar av avtalet vid behov i samband med genomgången.

Priset nedan anges exkl. moms.

Avtal om överlåtelse av aktier

4000 SEK

När någon ska sälja aktier, ska ett aktieöverlåtelseavtal bli upprättat. Detta avtal ska  överlåtaren av aktierna och mottagaren av aktierna signera. Aktier kan bli överlåtna genom exempelvis köp, byte eller gåva. Hos oss kan du köpa aktieöverlåtelseavtal för 4000 kr exkl. moms. 

GRANSKNING

Vi kan granska ett aktieöverlåtelseavtal till ett fast pris, där samtal med en jurist ingår i priset. Om något behöver bli justerat eller kompletterat, ingår det också i priset. Priset för en granskning beror på hur avtalet är utformat. När vi sett avtalet, ger vi dig ett fast pris för ärendet.

FLER AVTAL

Företag och företagare behöver olika typer av avtal och vi kan hjälpa dig med de avtal du behöver. Du är välkommen att kontakta oss om det är något annat avtal du behöver.