Bolagsrätt för företag och företagare

Vi skriver om bolagsrätt för företag och företagare som är bra att känna till. Bolagsrätten är en del av associationsrätten. Dessutom är föreningsrätten en del av associationsrätten.

Bolagsrätt berör alla typer av företag och det finns många lagar att ta hänsyn till. Exempelvis gäller aktiebolagslagen för aktiebolag, men inte för handelsbolag. Bolagsrätt behandlar dessutom regler för aktiebolag och handelsbolag, medan ekonomiska föreningar istället är reglerat inom föreningsrätten.

Inom juridiken skiljer man på juridiska och fysiska personer. Handelsbolag och aktiebolag är exempel på juridiska personer som har rättigheter och skyldigheter enligt lagen. När någon startar ett företag, ska det bli registrerat hos Bolagsverket, där man bland annat registrerar styrelse, bolagsordning och VD.

Till skillnad från ett aktiebolag, råder det solidariskt ansvar för ägarna i ett handelsbolag. Det finns ett flertal regler och mycket information inom bolagsrätten som kan vara bra för företag och blivande företagare att känna till. Nedan kan du läsa inlägg om vi skrivit inom området bolagsrätt.