Vem eller vilka är firmatecknare i aktiebolag

Det är många som undrar vem eller vilka som är firmatecknare i aktiebolag. Svaret är att det beror på. Firmatecknare kan ingå avtal för företagets räkning och de ska bli registrerade hos Bolagsverket, genom deras E-tjänst verksamt.se.

Vem eller vilka är firmatecknare i aktiebolag

Enligt svensk lag, har hela styrelsen alltid rätt att ingå avtal för företaget. Däremot är det vanligt att ha en särskild firmatecknare och/eller att två styrelseledamöter tillsammans kan ingå avtal och därmed vara firmatecknare.

Många aktiebolag har enbart en styrelseledamot och vid sådana fall är den personen firmatecknare. Om ett privat aktiebolag enbart har en styrelseledamot, behöver företaget ha minst en styrelsesuppleant. Aktiebolag som har fler än två styrelseledamöter behöver inte ha någon styrelsesuppleant. Skillnaden mellan en styrelseledamot och styrelsesuppleant är kort sagt att en styrelsesuppleant är en reserv för ledamoten.

För att få vara en särskild firmatecknare måste personen uppfylla vissa krav. Det är samma krav som att få vara styrelseledamot. Till exempel ska personen vara över 18 år gammal. Personen behöver dock inte ingå i styrelsen.

Observera att juridiska personer inte kan vara särskilda firmatecknare, utan enbart fysiska personer kan vara det. Exempel på juridiska personer är aktiebolag och handelsbolag. I handelsbolag är det bolagsmännen (delägarna) som är firmatecknare.