Skillnad mellan styrelseledamot och styrelsesuppleant

Det är skillnad mellan styrelseledamot och styrelsesuppleant. Styrelseledamöter leder verksamheten, medan en styrelsesuppleant är en reserv för en styrelseledamot. Om exempelvis en ordinarie styrelseledamot inte kan delta på ett styrelsemöte, kan styreslesuppleanten tillfälligt ersätta styrelseledamoten under styrelsemötet i fråga.

Skillnad mellan styrelseledamot och styrelsesuppleant

Företaget ska anmäla styreledamöter samt styrelsesuppleanter till Bolagsverket. Den minsta möjliga styrelsen i privata aktiebolag består av en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Däremot behöver inte ett privat aktiebolag ha en styrelsesuppleant om det är fler än två styrelseledamöter.

En suppleant ersätter en styrelseledamot om exempelvis styrelseledamoten avlider. Detsamma gäller om personen förlorar sin behörighet eller inte kan delta på ett styrelsemöte eftersom personen är sjuk eller av någon annan anledning.

Kravet för att vara styrelseledamot i ett aktiebolag

För att få vara styrelseledamot måste personen vara 18 år eller äldre. Dessutom får personen inte vara försatt i konkurs, ha förvaltare eller näringsförbud. Om företaget har flera styrelseledamöter, måste man utse en styrelseordförande. Den utvalda personen ska bli anmäld till Bolagsverket.

Ovan angivna motsvarande krav gäller för personer som är verkställande direktör (VD) i ett aktiebolag. Ett privat aktiebolag behöver däremot inte ha en verkställande direktör, till skillnad från publika aktiebolag måste ha det. I ett publikt aktiebolag får inte heller styrelseordförande och verkställande direktören vara samma person. Den minsta möjliga styrelsen i publika aktiebolag är tre styrelseledamöter, vilket skiljer sig från privata aktiebolag. Här kan du läsa om fler skillnader mellan privata och publika aktiebolag.