Några skillnader mellan privata och publika aktiebolag

Här är en lista med några skillnader mellan privata och publika aktiebolag. När man startar ett aktiebolag, går det att välja om det ska vara privat eller publikt. Det går också att ändra ett privat aktiebolag till ett publikt aktiebolag i efterhand, vilket sker genom beslut på bolagsstämman. Detsamma gäller om företaget vill ändra från ett publikt till ett privat.

Skillnader mellan privata och publika aktiebolag

Privata aktiebolag

  • Styrelsen ska bestå av minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. Om det är tre eller fler styrelseledamöter, behöver man inte ha någon styrelsesuppleant.
  • Det minsta aktiekapitalet är 25 000 kr. Det blev sänkt till 25 000 kr från 50 000 kr år 2020.
  • Företaget behöver inte utse någon verkställande direktör (VD).
  • Firmanamnet ska innehålla ”AB” eller ”aktiebolag”. Dessutom får det inte innehålla ordet ”publikt”.
  • Om styrelsen består av två eller fler styrelseledamöter, ska de utse en styrelseordförande.


Publika aktiebolag

  • Det minsta aktiekapitalet är 500 000 kr.
  • Företaget måste utse både en styrelseordförande och verkställande direktör. Dessutom får det inte vara samma person som innehar dessa roller, vilket däremot är tillåtet i privata aktiebolag.
  • Styrelsen ska bestå av minst tre styrelseledamöter.
  • Företaget måste ha en revisor.
  • Företagsnamnet måste innehålla ordet ”publikt”. Däremot kan det framgå av företagsnamnet att det är ett publikt aktiebolag i vissa fall och vid sådana fall behöver namnet inte innehålla ordet publikt.

Bolagsverket beskriver fler skillnader här mellan privata och publika aktiebolag.