Upphovsrätt uppstår vid tillfället verket blir skapat

Upphovsrätt uppstår vid tillfället verket blir skapat. Detta till skillnad från exempelvis patent och mönsterskydd, som uppstår genom registrering. Med andra ord uppkommer upphovsrätten helt formlöst när ett litterärt eller konstnärligt verk som har originalitet blir skapat. Ingen får då kopiera verket utan tillstånd, eftersom upphovsmannen har ensamrätt till verket genom upphovsrätten. Det kan vara bra att veta att ensamrätten som upphovsrätten ger, handlar om den ekonomiska rätten samt en ideell rätt.

Upphovsrätt uppstår vid tillfället verket blir skapat 

Upphovsrätten uppstår vid alltså tillfället verket blir skapat och därför får ingen annan än upphovsmannen tjäna pengar genom att tillverka och sälja det. Det finns dock undantag från de ekonomiska ensamrättigheterna. Med andra ord finns det tillfällen där man genom inskränkningar ändå får utnyttja verket, utan att behöva tillstånd för det. 

I en av Sveriges grundlagar står det reglerat att någon som skapar ett verk, dvs upphovsmannen, äger rätten till verket. Dessutom kan det vara bra att veta att grundlagar står över övriga lagar. Det är i regeringsformen som är en av grundlagarna, där det bland annat förekommer bestämmelser om upphovsrätt. Dessutom står det i upphovsrättslagen mer information och regleringar om upphovsrätt.