Marknadsföringsmetoder som är förbjudna

Det finns flera marknadsföringsmetoder som är förbjudna. Det är inte tillåtet med varken vilseledande marknadsföring eller aggressiv marknadsföring. Bestämmelser om förbud mot vilseledande marknadsföring och aggressiv marknadsföring framgår i marknadsföringslagen. Marknadsföringslagen är den centrala lagen som reglerar marknadsföring, men det finns även andra lagar som reglerar detta.

Marknadsföringsmetoder som är förbjudna enligt lag

Om ett företag påstår saker som är felaktiga, är det vilseledande marknadsföring vilket är förbjudet enligt lag. Det är till exempel förbjudet att påstå att företaget är ”marknadsledande” inom en viss bransch om företaget inte är det. Dessutom är det förbjudet att marknadsföra en produkt som om kvalitén är bättre än vad den egentligen är.

Om företaget utelämnar information som är väsentlig, utgör det också vilseledande marknadsföring. Detsamma gäller om företaget använder en förpackning för sin produkt som är betydligt större än nödvändigt.

Aggressiv marknadsföring är om en marknadsföringskampanj till exempel innehåller hot eller trakasserier.

Det ska vara tydligt att det är marknadsföring. Om ett företag anlitar en influenser för att marknadsföra en produkt eller tjänst i sociala medier, ska det framgå att det är reklam på inlägget. Enligt marknadsföringslagen är dold marknadsföring också förbjuden, vilket det blir om det inte framgår att det är reklam.

Det finns andra lagar och regler som reglerar marknadsföring utöver marknadsföringslagen. Till exempel internationella handelskammarens regler för och marknadskommunikation.