Allmänna användarvillkor för appar

Användare ska acceptera allmänna användarvillkor för appar (mobilapplikationer) i samband med att användarkontot blir skapat. Det är villkor för användare som reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som användaren och företaget har.

Appar har blivit en del av vår vardag och många företag använder sig av appar internt eller för att sälja produkter, tjänster eller liknande.

Allmänna användarvillkor för appar

I allmänna användarvillkor kan man bland annat reglera vad användare får och inte får göra genom appen. Exempelvis kan de gällande reglerna framgå och även vem som äger rättigheter till innehåll och material som finns i appen. Det är också möjligt att avtala om användarens ansvar och skyldigheter samt motsvarande för företaget. Det är också viktigt att avtala om eventuella betalningsvillkor och att hänvisa till integritetspolicyn. I integritetspolicyn (även kallad dataskyddspolicy) ska användaren kunna läsa om hur dennes personuppgifter blir använda.

Många appar säljer någon typ av tjänst och det är viktigt att följa gällande lagstiftning.

  • För företag som säljer en tjänst till konsumenter (privatpersoner) gäller konsumenttjänstlagen.
  • Om ett företag säljer produkter eller tjänster till andra företag (B2B) gäller köplagen.
  • Om ett företag säljer produkter till konsumenter (B2C) gäller konsumentköplagen.

Fler vanliga avtal för appar

På vår hemsida www.avtalGDPR.se har vi samlat information om GDPR som kan vara bra för företagare att känna till. Några andra avtal som är vanliga för företag som bedriver en mobilapplikation, är de avtal och dokument som företag behöver för att uppfylla GDPR. Exempelvis integritetspolicy, personuppgiftsbiträdesavtal, interna rutiner, loggbok och registerförteckning. Behandlingen och lagringen av personuppgifter måste följa GDPR för att vara laglig. Exempelvis måste det finnas en rättslig grund för varje behandling. Konsekvensen kan annars bli sanktionsavgifter, som kan uppgå till mångmiljonbelopp.

Vi skriver och granskar avtal till företag. Vi skriver allmänna användarvillkor till fastpris, 8000 kronor exklusive moms. En jurist skriver avtalet anpassat efter din situation och går sedan igenom avtalet med dig via telefon och dator. Tillägg och justeringar som uppkommer i samband med genomgången, ingår också i priset. Dessutom får du ställa frågor kring ärendet till en jurist.