Går det att anpassa allmänna villkor till konsumenter?

Hej, jag säljer produkter till företag men ska börja sälja även till privatpersoner och undrar om det går att anpassa mina allmänna villkor till konsumenter? Vad behöver jag tänka på och vilka är de största skillnaderna jämfört med allmänna villkor till köpare i egenskap av andra företag? Jag säljer produkterna via en webbshop.

Går det att anpassa allmänna villkor till konsumenter?

Svar:

Hej och tack för din fråga. Ja, det går att anpassa dina befintliga allmänna villkor till konsumenter och då är det viktigt att tänka på konsumentlagstiftningarna.

I dina allmänna villkor kan det vara bra att i inledningen förtydliga mellan vilka parter villkoren gäller:

”Dessa Allmänna villkor gäller mellan BOLAGET (Org. nr.: xxxxxx–xxxx) (”Säljaren”) och den konsument eller näringsidkare/juridiska person som köper produkter via webbshoppen (”Kunden”).

Detta indikerar att de allmänna villkoren gäller för samtliga kunder, oavsett om de handlar i egenskap konsumenter och näringsidkare.

Konsumentköplagen och köplagen

Konsumentköplagen är en mycket central lag som du måste följa, när du säljer produkter till konsumenter. Denna lag gäller enbart för köpare i egenskap av konsumenter, och inte för köpare i egenskap av andra företag. För köpare i egenskap av företag, gäller istället Köplagen.

Konsumentköplagen är en tvingande lagstiftning, vilket innebär att det inte är möjligt att avtala om sämre villkor än det som framgår i lagen. Exempelvis har konsumenter rätt till 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Men köpare i egenskap av företag har istället 2 års reklamationsrätt enligt Köplagen.

Distansavtalslagen

Förutom konsumentköplagen, gäller även den så kallade Distansavtalslagen, eftersom du säljer produkter till konsumenter på distans via din webbshop. Distansavtalslagen gäller inte för köpare i egenskap av andra företag, utan enbart för konsumenter.

Enligt Distansavtalslagen är du som säljare skyldig att informera om konsumenternas ångerrätt. Konsumenter har enligt lagen rätt till 14 dagars ångerrätt, räknat från och med dagen som de tog emot produkten. Om du inte informerar om denna ångerrätt, får konsumenten istället 1 års ångerrätt. I de allmänna villkoren är det viktigt att vara tydlig med vilka villkor som gäller specifikt och/eller enbart för köpare i egenskap av konsumenter, respektive andra företag.

Det är dock viktigt att tänka på att det finns en del undantag från denna ångerrätt enligt lagen. Exempelvis gäller inte ångerrätten för produkter som snabbt kan försämras, såsom livsmedel. Ångerrätten gäller inte heller för produkter som har fått en tydlig personlig prägel enligt konsumentens anvisningar, såsom specialdesignade varor eller varor med önskat tryck.

Granskning av allmänna villkor

Om du behöver hjälp med att granska och anpassa dina allmänna villkor till konsumenter, är du välkommen att kontakta oss. Vi behöver kika igenom de allmänna villkoren för att göra en bedömning arbetets omfattning och därefter kan vi erbjuda dig ett fast pris. I priset ingår samtal med jurist, genomgång av det kompletterade avtalet samt eventuella justeringar vid behov i samband med genomgången.