Är allmänna villkor ett krav enligt lagen?

Det är inget måste eller något krav enligt lagen att alla företag ska ha skriftliga allmänna villkor. Muntliga avtal är lika giltiga som skriftliga avtal, men skriftliga avtal är enklare att bevisa. Det är bra att ha skriftliga allmänna villkor som är anpassade efter den specifika verksamheten, eftersom det går att reglera viktiga bestämmelser i de allmänna villkoren.

Det som däremot är krav enligt lagen, kan med fördel framgå i allmänna villkor. Exempelvis konsumenternas rätt till 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen.

Här kan du läsa Distansavtalslagen.

Innehåll i allmänna villkor

Innehållet i allmänna villkor varierar, beroende på vilken typ av verksamhet som det gäller och vad företaget vill reglera m.m. Normalt ska de generella villkoren som gäller för ett köp av tjänsterna eller produkterna framgå i de allmänna villkoren. Mer specifika villkor, kan anges i ett separat köpeavtal.

Köplagen och konsumentköplagen

För företag som säljer B2B gäller köplagen, som är dispositiv. Det innebär att det går att reglera om sämre villkor än det som står i lagen, till skillnad från konsumentköplagens som gäller vid B2C som är tvingande lagstiftning. Tvingande lagstiftning innebär att det inte går att avtala om sämre villkor än vad lagen föreskriver.

Vid B2B går det exempelvis att reglera reklamationstiden vid försäljning som enligt köplagen är 2 år. Men genom avtal går det att avtala om exempelvis 1 år, 3 år eller inget alls. Om inget avtal finns, gäller det som står i lagen.

Bra att ha skriftliga allmänna villkor även om det inte är ett krav enligt lagen

I allmänna villkor går att bland annat att reglera de generella villkoren som gäller för köpet. Exempelvis villkor för leverans, betalning, reklamationer, eventuell ångerrätt, köparens/säljarens rättigheter och skyldigheter m.m. Det underlättar företagets försäljning och avtalshantering, eftersom de allmänna villkoren utgör ett avtal mellan företaget och köparen. Dessutom kan de allmänna villkoren bli anpassade efter verksamheten. Utan allmänna villkor, gäller istället övrigt avtal mellan köparen och säljaren och tillämpar lagtext.

Beställ allmänna villkor för företag

Vi skriver allmänna villkor för 8000 kr exklusive moms. De allmänna villkoren blir anpassade efter din specifika verksamhet. Exempelvis om det avser tjänster eller produkter och om försäljning sker till andra företag eller konsumenter.

I det fasta priset ingår samtal, genomgång av avtalet och du får möjlighet att ställa frågor kring ärendet. Dessutom ingår eventuella justeringar som kan uppkomma under genomgången.

Vi kan även granska och komplettera befintliga allmänna villkor till fast pris. För att göra en bedömning av fastpriset för en granskning, behöver vi först se avtalet, innehållet och dess omfattning.

Du kan enkelt kontakta oss via 08-81 66 33 eller mejla till kontakt@digitalajuristerna.se för att beställa ett arbete eller ställa frågor.