Mall för allmänna villkor

Hejsan, jag undrar om ni har någon mall för allmänna villkor? I tjänsten jag ska starta digitalt, behöver jag allmänna villkor som kunderna ska acceptera i samband med köp. Min fråga är om ni har någon mall för allmänna villkor eller kan berätta lite generellt vad det kan innehålla? 

Har ni någon mall för allmänna villkor?

Svar:

Hej,
Tack för din fråga. Vi säljer inte någon mall för allmänna villkor eller andra typer av avtal. Mall för allmänna villkor skulle inte vara anpassad efter den produkt eller tjänst som ditt företag säljer, vilket kan leda till problem om den bli använd utan att bli justerad korrekt. Vi rekommenderar inte att företag använder någon mall för allmänna villkor. Allmänna villkor och andra avtal bör vara specifikt utformade.

Innehåll i allmänna villkor

Innehållet i allmänna villkor varierar beroende på om företaget säljer tjänster eller produkter. Dessutom varierar det beroende på om företaget säljer till köpare i egenskap av konsumenter eller näringsidkare. Om försäljning sker till konsumenter, gäller konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen. Vid försäljning till andra företag gäller istället köplagens bestämmelser.

I allmänna villkor kan man bland annat reglera de generella villkoren som gäller vid köp av tjänster eller produkter som företaget erbjuder. Exempelvis betalningsvillkor, som anger hur betalning sker (faktura, direktbetalning osv.) och vad som sker vid dröjsmål med betalning (ränta, påminnelseavgifter, inkasso m.m.). Det är även bra att reglera säljarens ansvar, rättigheter och skyldigheter. Köparen kan i vissa fall också ha skyldigheter och rättigheter med anledning av köpet, vilka kan framgå i de allmänna villkoren. Bestämmelser om immateriella rättigheter, support, reklamation, ansvarsbegränsning, force majeure, avtalstid, uppsägningstid, hävning, skadestånd och tvist är exempel på fler vanliga avsnitt att ha med i de allmänna villkoren.

Allmänna villkor kan även bli kompletterade med ett köpeavtal som innehåller de specifika villkoren som gäller för köpet. Här kan du läsa mer om allmänna villkor och köpeavtal.

Vi skriver allmänna villkor för 8000 kronor exklusive moms. En jurist skriver avtalet efter ditt behov och går sedan igenom det med dig på distans, via dator och telefon. Eventuella justeringar som uppkommer under genomgången ingår också i priset. Dessutom får du möjlighet att ställa frågor kring ärendet.

Instagram och LinkedIn, har vi två gratis juridikskolor. Vi beskriver bland annat begrepp, svarar på vanliga frågor, sammanfattar nyheter och uppmärksammar nya lagar.