Vilka allmänna villkor behöver företag?

Det finns olika typer av allmänna villkor som företag behöver. Det är många som undrar vilka allmänna villkor företag behöver, och svaret är att det beror på verksamheten som företaget bedriver.

Allmänna villkor innehåller de generella villkoren som företaget tillämpar vid försäljning av sina tjänster eller produkter. Genom allmänna villkor, kan köpeavtalet ifråga bli formulerat mycket kortare och mer specifikt avseende den köpta varan eller tjänsten. Specifika villkor är exempelvis sådana som berör just den köpta tjänsten eller varan. Allmänna villkor är de villkor som gäller generellt för alla typer av köp.

Vilka allmänna villkor behöver företag?

Det finns olika typer av villkor som olika företag behöver. Exempelvis allmänna leveransvillkor, köpevillkor, beställningsvillkor, användarvillkor m.m.

Allmänna villkor kan bli publicerade på företagets hemsida och de ska finnas i anslutning till köp. Vid köp ska köparen godkänna de allmänna villkoren, innan köpet blir slutfört. Då blir köparen och säljaren bunden av de allmänna villkoren.

Dessutom är det viktigt att anpassa de allmänna villkoren efter de gällande lagarna. Exempelvis konsumenköplagen, om köparen är en konsument.

Om du behöver hjälp med att skriva eller granska allmänna villkor, kan vi hjälpa dig. Vi arbetar enbart med fasta priser. Du är välkommen att kontakta oss på 08-81 66 33 eller mejla till kontakt@digitalajuristerna.se.