Granska aktieägaravtal

Vill du ha hjälp av en jurist att granska aktieägaravtal?

Vi kan hjälpa dig granska ditt aktieägaravtal till ett fast pris. Vi på Digitala Juristerna skriver och granskar aktieägaravtal och andra avtal på distans och våra priser är alltid fasta. All kontakt sker via dator och telefon.

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägare i ett aktiebolag. Genom ett aktieägaravtal kan delägarna komma överens om hur vissa specifika situationer ska bli lösta på förhand. Exempelvis är det möjligt att avtala om konsekvensen vid avtalsbrott och under vilka förutsättningar nya delägare ska kunna ansluta sig.

En princip inom avtalsrätt är ”pacta sunt servanda”. Detta innebär att avtal ska hållas. Det är därför viktigt att veta vad man skriver under, eftersom det kan leda till stora konsekvenser att inte känna till innebörden av avtalet. 

Vi kan granska avtal till fast pris

En jurist granskar aktieägaravtalet och går sedan igenom avtalet och dess innebörd, i en genomgång över telefon och dator. Om det finns något som behöver bli justerat eller tillagt, ingår det också i det fasta priset. För oss är det viktigt att du vet vad det kommer att kosta innan du anlitar oss. Därför får du alltid ett fast pris för hela ärendet innan vi blir anlitade. 

För att kunna göra en prisbedömning avseende en granskning av ett aktieägaravtal eller annat avtal, behöver vi se avtalet och dess omfattning. Ju kortare avtal och ju mindre som behöver bli justerat, desto billigare är priset.

När vi upprättar ett aktieägaravtal från grunden är vårt fasta pris för aktieägaravtalet 8000 kr exkl. moms. Priset för en granskning av ett aktieägaravtal varierar, men är alltid lägre än 8000 kr exkl. moms. 

Beställ granskning av ett avtal

Vänligen bifoga avtalet i ett mejl till oss och om du har eventuella frågor om avtalet, kan du också skriva frågorna. Vår e-postadress för granskningar är granskning@digitalajuristerna.se. Vi återkommer så snart vi kan med ett fast pris. Lämna gärna ditt telefonnummer i mejlet så att vi kan ringa dig om vi har några frågor.

Har du några frågor eller vill upprätta ett aktieägaravtal, är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi har öppet alla dagar mellan 09.00-20.00 och vårt telefonnummer är 08-81 66 33. Du kan även nå oss via vår e-post: Kontakt@digitalajuristerna.se.