Vad kan vara bra att reglera i ett konsultavtal?

Det finns olika saker som kan vara bra att reglera i ett konsultavtal. Innehållet i ett konsultavtal varierar beroende på vad överenskommelsen är och gäller i det enskilda fallet. Olika uppdrag och situationer kan behöva reglera olika saker i avtalet. I vissa fall är avtalet relativt omfattande, och i andra fall mindre omfattande. Dessutom kan det finnas olika lagar och regler som påverkar det specifika uppdraget, vilket också kan påverka innehållet i avtalet och dess omfattning. 

Exempel på sådant som kan vara bra att reglera i ett konsultavtal

Här skriver vi kort om några frågeställningar som kan vara bra att reglera i ett konsultavtal.

  • Villkor som gäller för ersättning av arvode, hur mycket ersättningen ska vara samt när och hur betalning ska ske. Exempelvis kan parterna avtala om ett timpris och att utbetalning ska ske varje månad i efterskott mot faktura, med 15 dagars betalningsvillkor eller liknande.
  • När och vart arbetet ska bli utfört och vilket resultat som är förväntat. Det är viktigt att avtala om arbetet och uppdragets utförande samt det resultat som uppdragsgivaren förväntar sig, samt vad som ska ske om resultatet inte blir godkänt av uppdragsgivaren.
  • Hur länge avtalet ska gälla och vad som ska ske i samband med att avtalet upphör att gälla. Exempelvis kan det vara bra att reglera om material ska bli raderat och arbetsredskap ska bli återlämnat osv.
  • Vad som händer vid avtalsbrott och vad konsekvensen ska vara. Exempelvis vite, skadestånd eller både och.
  • Vilket ansvar konsulten har under uppdragstiden och om konsulten har rätt att anlita någon underleverantör eller liknande.
  • Hur parterna ska behandla personuppgifter enligt GDPR. Exempelvis är det viktigt att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal om parterna delar personuppgifter med varandra. Här kan du läsa mer om GDPR avtal.
  • Vad som gäller avseende sekretess. I många fall får en konsult insikt i uppdragsgivarens verksamhet och då kan det vara bra att avtala om sekretess.  

Här kan du läsa mer om konsultavtal.

Vi skriver konsultavtal till fast pris

Det är bra att ha ett skriftligt konsultavtal som är anpassat efter situationen och uppdraget. Vi skräddarsyr konsultavtal efter ditt behov till ett fast pris. Priset för ett konsultavtal är 8000 kronor exklusive moms och då ingår samtal och genomgång med jurist via dator och telefon. Om något behöver bli justerat i samband genomgången, ingår det också i priset. Dessutom får du möjlighet att ställa frågor om ärendet till juristen.

Vi på Digitala Juristerna kan även granska konsultavtal till ett fast pris. Vid granskningen går juristen igenom avtalet och innehållet tillsammans med dig via telefon och dator. Juristen kommer att förklara vad avtalet innebär för dig och kan även komplettera avtalet vid behov.

Kontakta oss08-81 66 33 eller skicka ett meddelande till kontakt@digitalajuristerna.se så hjälper vi dig.