Kan en konsult anlita underkonsulter?

Hej Digitala Juristerna, jag driver en webbutik och vill anlita en konsult för att fixa till några delar på hemsidan och undrar om en konsult kan anlita egna underkonsulter? Jag vill gärna känna till om konsulten kommer att arbeta med detta själv eller om konsulten anlitar andra underkonsulter som får tillgång till min hemsida.

Kan en konsult anlita underkonsulter?

Svar:

Hejsan! Frågan om en konsult får anlita underkonsulter eller inte kan bli reglerat i ett konsultavtal. Detta är upp till er i avtalet att komma överens om detta. Det är därför viktigt att formulera ett avsnitt i avtalet som handlar om eventuella underkonsulter. Där kan det framgå vilka villkor som gäller när en konsult ska anlita underkonsulter.

Jag förstår att du har stort intresse av att känna till om en konsult avser att anlita underkonsulter för att arbeta med uppdraget som denne fått från dig. Särskilt om du behöver dela konfidentiell information med konsulten och sådan information får inte bli delad med någon annan. Om en konsult behöver anlita underkonsult, kan det därför vara bra att ingå ett sekretessavtal med både konsulten och underkonsulten.

Det kan även vara så att du ger konsulten tillgång till dina interna system, register eller andra lösenord och hemliga uppgifter. Dessa bör eventuella underkonsulter också behandla med sekretess och försiktighet.

Konsultavtal när en konsult anlitar underkonsulter

I konsultavtalet mellan dig och konsulten kan vi fritt avtala om konsulten får anlita underkonsulter eller inte. Om konsulten anlitar en underkonsult, är det även bra om dessa två konsulter har ett konsultavtal mellan varandra.

Där kan konsulten och underkonsulten avtala om vilka specifika uppgifter underkonsulten ska utföra och ansvara över. Det är även en god idé att avtala om att underkonsultens uppdrag upphör att gälla om konsultens avtal med uppdragsgivaren upphör att gälla.

Det är också bra att avtala om vem som äger eventuella immateriella rättigheter som blir skapade inom konsultuppdraget. Exempelvis kan material och resultat vara immateriella rättigheter. Ofta är det uppdragsgivaren som vill äga sådana rättigheter, men detta är fritt för parterna att avtala om.

Här kan du läsa mer om:

Vad som kan vara bra att reglera i ett konsultavtal.

Avtalstid och uppsägningstid i konsultavtal.

Skillnaden mellan konsult och anställd.

Vi på Digitala Juristerna granskar och skriver konsultavtal till fasta priser. Om du behöver hjälp med ett konsultavtal, är du varmt välkommen att kontakta oss på 08-81 66 33 eller kontakt@digitalajuristerna.se.