KONSULTAVTAL

Det är vanligt att företag anlitar en konsult för att utföra ett visst uppdrag och då är det bra att ingå ett konsultavtal. I ett konsultavtal kan parterna avtala om viktiga saker som rör uppdraget. Exempelvis vem av parterna som ska äga rättigheterna till resultat och material som blir skapat inom ramen för uppdraget. Det är även bra att avtala om vad som ska ske när uppdraget upphör att gälla och vad som ska ske vid avtalsbrott. Dessutom är det viktigt att avtala om sekretess.

Innehåller i konsultavtal är olika beroende på uppdragets art och parternas överenskommelser. Vi på Digitala Juristerna skräddarsyr avtal efter den specifika situationen och inkluderar sådant som parterna vill ha med i avtalet. Vi kan även granska avtal före signering och komplettera samt justera dem vid behov. Våra priser är alltid fasta och de inkluderar alltid samtal med jurist och genomgång av avtalet via dator och telefon. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill beställa ett avtal.

Här kan du läsa mer information samt vanliga frågor och svar om konsultavtal.