Granska konsultavtal

Vi på Digitala Juristerna kan hjälpa dig granska konsultavtal. Juristen granskar avtalet först, går sedan igenom innehållet tillsammans med dig via telefon och dator. Har du några specifika frågor, kan du skriva dem i mejlet när du skickar in avtalet till oss för en prisbedömning. Vi behöver nämligen se avtalet, för att kunna ge ett fast pris. I våra priser ingår också att en jurist reviderar och kompletterar avtalet, beroende på ert behov och era överenskommelser. 

Vi kan granska konsultavtal till fast pris

För att vi ska kunna ge dig en prisoffert, får du gärna skicka avtalet till granskning@digitalajuristerna.se. När vi sett avtalet och dess omfattning, återkommer vi med ett fast pris för arbetet. Ett konsultavtal kostar 8000 kronor exklusive moms när vi upprättar det från grunden. Våra avtalsgranskningar är alltid billigare än priset att upprätta det från grunden. Däremot varierar priset helt och hållet beroende på omfattningen av avtalet och hur mycket som behöver bli tillagt eller ändrat. 

Det är viktigt för både konsulten och uppdragsgivaren, att veta vad konsultavtalet faktiskt innebär. Konsekvenserna om någon part bryter mot ett konsultavtal beroende på vad som står i avtalet. I värsta fall kan det exempelvis leda till stora ekonomiska konsekvenser och skyldighet att utbetala ett förbestämt vitesbelopp.

Har du ett konsultavtal och vill få något ändrat, få innehållet förklarat eller har frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss.