Skillnaden mellan konsult och anställd

Skillnaden mellan konsult och anställd är främst att en konsult är en fristående aktör, medan en anställd är en arbetstagare.

En konsult fakturerar uppdragsgivaren för utfört arbete och får betalt i form av arvode. Uppdragsgivaren är inte konsultens arbetsgivare. En konsult är inte en arbetstagare enligt lagen om anställningsskydd och är inte omfattad av de reglerna.

En anställd är en arbetstagare inom arbetsgivarens företag och får betalt för utfört arbete i form av lön. En anställd är omfattad av reglerna i lagen om anställningsskydd och arbetsgivaren är skyldig att följa bestämmelserna.

Skillnaden mellan konsult och anställd

När ett företag anlitar en konsult, är det vanligt att parterna upprättar ett konsultavtal. I konsultavtalet ska det framgå information om uppdraget, arvode, uppdragstiden, förväntat arbetsresultat, vad som sker vid avtalsbrott m.m.

När ett företag anlitar en arbetstagare, ska parterna ingå ett anställningsavtal. I anställningsavtalet ska det framgå information om anställ ingen, lön, arbetsuppgifter, arbetstider m.m.

Normalt gäller ett konsultuppdrag för en viss begränsad tid eller ett visst projekt, fram till dess slutförande. En anställning kan vara längre än så.

Det är mycket vanligt att företag som anlitar en konsult, ingår ett avtal med ett aktiebolag som i sin tur hyr ut en konsult till företagets förfogande under uppdragstiden. Konsultbolaget är därmed en juridisk person, som ska vara registrerad för F-skatt. Konsultbolaget ska även ansvara för att betala arbetsgivaravgifter och egenavgifter för konsultens anställning hos konsultbolaget. Då minskar risken att Skatteverket anser att konsultförhållandet mellan företaget och konsulten utgör ett anställningsförhållande.

En anställd behöver inte betala egna arbetsgivaravgifter och egenavgifter för sin anställning hos arbetsgivaren. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att betala dessa skatter till Skatteverket.

En anställd har rätt till semesterlön från arbetsgivaren, men det har inte konsulten eftersom konsulten inte är anställd hos arbetsgivaren.

Om Skatteverket skulle anse att en konsult är anställd hos arbetsgivaren, kan det hända att arbetsgivaren blir tvungen att betala semesterlön och andra skatter i efterhand vilket kan vara kostsamt. Därför är det viktigt att ha ett tydligt konsultavtal, och se till att konsulten uppfyller villkoren för att vara en fristående aktör.

Här kan du läsa mer om konsultavtal.

Här kan du läsa mer om vad som kan vara bra att reglera i ett konsultavtal.