Extra utdelning till aktieägare var inte penninglån

Högsta Domstolen kom fram till att en extra utdelning till aktieägare inte var penninglån enligt aktiebolagslagen och ogillade därmed åtalet. En aktieägare i ett aktiebolag begärde en extra utdelning från företaget och enligt åklagaren, utgjorde det ett brott mot låneförbudet i aktiebolagslagen.

Extra utdelning till aktieägare var inte penninglån enligt aktiebolagslagen

Aktieägaren i fråga som gjort en extra utdelning på över en miljon kronor, ägde över 90 % av de totala aktierna i aktiebolaget.

Åklagaren menade att det utgjorde ett penninglång som var förbjudet enligt aktiebolagslagen. I målet framgick att aktieägaren inte hade gjort utbetalningen i samråd med den andra delägaren och att det inte heller förelåg något beslut orm vinstutdelning. Bolagsstämmans beslut om utdelningen blev genomförs nio månader efter utbetalningen. 

Högsta domstolen skulle i detta mål ta ställning till vad ”penninglån” innebär. HD anser att begreppet bör bli tolkat restriktivt, eftersom det handlar om låneförbud som är straffbara enligt straffrätten. 
HD kom fram till att utbetalningen inte var att anse som en laglig vinstutdelning, men de ansåg inte heller att det vad avsett som ett lån. Enligt HD framstod utdelningen istället som ett förskott på en vinstutdelning. Sådana förskott kan i vissa fall utgöra ett förtäckt penninglång, men i detta fall ansåg HD att det fanns medel i bolaget för att kunna beslutat om sådan vinstutdelning. Därför kunde utbetalningen inte utgöra ett lån. 

Här kan du läsa hela HD-domen.

Digitala Juristerna

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare. All kommunikation sker på distans. Dessutom har vi alltid fasta och förbestämda priser. I priset ingår det samtal och genomgång med jurist via dator och telefon. Juridiken är ett brett och komplex område och därför har vi samlat information, guider, quiz, vägledningar, nyheter och annan information på vår hemsida som kan vara bra för företag att känna till.