UPPDRAGSAVTAL

Vi skriver nya uppdragsavtal för 6000 kr exklusive moms och granskar uppdragsavtal till fast pris (moms tillkommer vid betalning). Fastpriset inkluderar samtal och genomgång med en jurist.

Uppdragsavtalet reglerar uppdraget och vad parterna är överens om gällande uppdraget. Ett skriftligt uppdragsavtal är enklare att bevisa och kan minska risken för missförstånd eller tvister mellan parterna.

Genom ett skriftligt avtal, kan parterna avtala om vad uppdraget går ut på och hur det ska bli utfört. Exempelvis kan parterna på förhand avtala om priser, sekretess, vem som äger immateriella rättigheter som blir skapade genom uppdraget m.m.

Det är också möjligt att avtala om vad som ska ske om någon av parterna bryter mot avtalet. Det är vanligt att i sådana fall avtala om ett förbestämt vitesbelopp som ska bli betalat till den skadelidande parten. En vitesklausul kan även bli kombinerad med en rätt till skadestånd utöver vitesbeloppet.

Behöver du hjälp med att upprätta eller granska ett avtal?

Vi hjälper dig gärna och arbetar enbart med fasta priser. Du är varmt välkommen att kontakta oss08-81 66 33 eller mejla till oss via kontakt@digitalajuristerna.se för att göra en beställning eller om du har frågor.

Nedan kan du läsa mer information, frågor och svar om uppdragsavtal.