AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Vi skriver ett nytt akiteöverlåtelseavtal för 3000 kr exkl. moms och granskar aktieöverlåtelseavtal till fast pris. Det fasta priset inkluderar samtal och genomgång med en jurist via dator och telefon.

När ett aktiebolag eller en aktieägare ska sälja aktier, ska köparen och säljaren ingå ett aktieöverlåtelseavtal. Avtalet är ett köpeavtal och fungerar som ett bevis för att aktierna har blivit överlåtna från säljaren till köparen. Aktier kan bli överlåtna genom exempelvis köp, byte eller gåva.

I akiteöverlåtelseavtalet ska det framgå information om det eventuella priset per aktier, aktienummer, om aktierna är bundna till något förbehåll enligt bolagsordningen, övriga villkor m.m.

Om du vill beställa ett nytt avtal, kan du göra din beställning via telefon 08-81 66 33 eller genom att skicka ett meddelande till oss via kontakt@digitalajuristerna.se. Det går även bra att använda vårt kontaktformulär. Du kan även skicka in ett avtal som du vill att vi ska granska samt komplettera till ett fast pris.

Här kan du läsa mer information om aktieöverlåtelseavtal.